Kontakt og besøksinformasjon til krinskontoret:

Dagleg leiar:                                                     Asgeir Årdal

E-post:                                                                sof@friidrett.no

Besøk/kontoradresse:                                 Firdavegen 5
                                                                              Concordbygget 3 etg
                                                                              6800 FØRDE

Postadresse:                                                    SFFIK
                                                                              Postboks  221
                                                                              6800 FØRDE

Mobil DL privat:                                              957 76292

Bank:                                                                   3700.07.08470