KM Byrkjelo oversiktbilde.jpg

Ferieavvikling på krinskontoret

Friidrettskrinsen ynskjer alle ein god sommar og minner om at krinskontoret er feriestengt i perioden 5.juli - 6. august.

Ved hastesaker kan dagleg leiar treffast på tlf. nr. 95 77 62 92.

E-postar til krinskontoret vert i denne perioden lest og besvart sporadisk.

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Friidrettskrins

Asgeir Årdal (s)
Dagleg leiar