RolfogChris.png

Stor aktivitet på bane den siste veka

Sjå resultat frå stemner i Florø, Øvre Årdal og Skei.

Dei siste seks dagane har det blitt arrangert stemner på Skei, i Florø og i Øvre Årdal.

Her følgjer resultat frå dei ulike arrangementa:

6.6: Nasjonalt stemne Skei

8.6. Friidrettsturne Øvre Årdal

11.6: Cargill-leikane i Florø

Her er førebels terminfesta arrangement for resten av 2022.