illustrasjonstav705405.jpg
Illustrasjonsfoto.

Toppidrettsutøvar

Informasjon om tilbod for potensielle toppidrettsutøvarar ved vidaregåande skular i Sogn og Fjordane.

For utøvarar som satsar på sin idrett, og er i eller skal søke vidaregåande opplæring i fylket, har fylkeskommunen to aktuelle tilbod:

  • Spissa idrettstilbod (fotball og volleyball)
  • Ordning for potensielle toppidrettsutøvarar (utanom fotball og volleyball)
    Her bør utøvar/klubb/særidrett opprette dialog med aktuell vgs. om korleis det best mogleg kan leggast til rette for utøvaren i kombinasjon med vidaregåande opplæring.

Søknadsfrist 01. mars 2019. 
Meir informasjon om ordningane fin ein her.