styret-1921.jpg
Det nye styret i NFIF. Bak fra venstre: Henrik Carstens, Per Espen Fjeld, Siri Eide Storaa, Hilde Stokvold Gundersen, Geir-Arvid Nordtømme og Mathias Vangsnes. Foran fra venstre: Ragnfrid M.N. Llano, Anne Farseth, Ketil Tømmernes og Kalle Glomsaker. Foto: Astrid Nordhaug/NFIF.

Slik gjekk det på tinget

NFIF har valgt nytt styre for perioden 2019-2021, tildelt Hovedmesterskapet for 2021 og 2022 og behandla ei rekkje saker under helgas friidrettsting i Bergen.

I to dager har Norsk Friidrett vært samlet til friidrettsting i Bergen. I tillegg til obligatoriske tingsaker har det også vært gjennomført debatter rundt "Toppidrett og talentutvikling", "Norsk Friidretts regionale organisering i fremtiden" og "Mesterskapsstrukturen".

Friidrettstinget ble avsluttet med valg av styre og utvalg for perioden 2019-2021. I forhold til valgkomiteens innstilling kom det benkeforslag på Lill Berit Løyte Sjøåsen og Mathias Vangsnes. Sistnevnte ble valgt inn på bekostning av valgkomiteens forslag på Aleksander Meyer, mens Sjøåsen ikke nådde opp i avstemningen.
Dermed endte valgene som følger:

Styret i NFIF 2019-2021:
President: Ketil Tømmernes, Søfteland T&IL
Visepresident: Anne Farseth, IL i BUL
Styremedlem: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL
Styremedlem: Ragnfrid M.N. Llano, Laksevåg T&IL
Styremedlem: Henrik Carstens, Trondheim friidrett
Styremedlem: Per Espen Fjeld, Tjøme Løpeklubb (ny)
Styremedlem: Hilde Stokvold Gundersen, Fyllingen IL (ny)
Styremedlem: Siri Eide Storaa, Målselv IL (ny)
Ungdomsrepresentant: Mathias Vangsnes, Oppegård IL
Ansattes representant (valgt av de ansatte): Geir Arvid Nordtømme. Nord-Trøndelag FIK
Svein Arne Hansen er en del av NFIF-styret i kraft av presidentvervet i EA.

Kontrollutvalget:
Leder: Anne Merethe Moe Dahlen, Stovnerkameratene
Medlem: Øivind Røraas, Moss IL
Medlem: Hans Kristian Sætrum, KFUM-kameratene
Varamedlem: Bjørg Larsen, T&IF Viking

Lovutvalget:
Leder: Asgeir Tomassen, IL Gular
Medlem: Per Gammelgård, Bækkelagets SK
Medlem: Gunnheid Eidissen Berg, IL Pioner
Medlem: Inger Brit Steinsland, Kristiansand IF
Medlem: Knut Johansen, Løten Friidrett
Varamedlem: Terje Hoffmann, IL i BUL
Varamedlem: Marie Sverd Tvare, IL i BUL

Valgkomite:
Leder: Hilde Osnes, IL i BUL / Oslo og Akershus FIK
Medlem: Lars Ola Sundt, Groruddalen FIK
Medlem: Stine Haugum, Strindheim
Medlem: Kari Ann Nygaard, Narvik IL
Medlem: Cidi Nzita, IL Norna-Salhus

Behandling av Tingforslag. Her henviser vi til Tingdokumentet og refererer kun resultatene:

Forslag 1: Enstemmig vedtatt.
Forslag 2: Enstemmig vedtatt.
Forslag 3: Enstemmig vedtatt.
Forslag 4: Enstemmig vedtatt.
Forslag 5: Forslaget ble vedtatt mot 10 stemmer etter at det ble endret til kun å gjelde kretsrekorder. Ordlyden ble da:
Forslag om endring av nasjonal bestemmelse for konkurranseregel 147 om felles konkurranse mellom menn og kvinner slik at det kan godkjennes kretsrekorder i tekniske øvelser og løpsøvelser der menn og kvinner konkurrerer felles.
Forslag 6: Punkt 1 ble trukket av styret i NFIF, som var forslagsstiller. Punkt 2 ble endret til følgende tekst:
Norges Friidrettsforbund får i oppdrag å igangsette et arbeid med å vurdere endringer i mesterskapsstrukturen. I arbeidet skal det være bred representasjon fra alle organisasjonsledd i norsk friidrett og det skal gjennomføres høring der alle organisasjonsledd kan komme med innspill. Forslag til endelig mesterskapsstruktur legges frem på tinget i 2021.
Dette ble enstemmig vedtatt.

Tildeling av Hovedmesterskapet 2021 (fire kandidater):

Hovedmesterskapet i 2021 er tildelt Kristiansand IF/Vest Agder FIK, som i siste valgomgang fikk 43 stemmer mot Stjørdalsalliansen sine 36.
I første valgomgang fikk både Kristiansand IF/Vest Agder FIK (Kristiansand), IL i BUL (Bislett/Oslo) og Stjørdalsalliansen (Stjørdal) 23 stemmer, mens Sandnes IL fikk 10.
I andre valgomgang fikk Kristiansand IF/Vest Agder FIK 30 stemmer, Stjørdalsalliansen 26 stemmer og IL i BUL 23 stemmer.

Tildeling av Hovedmesterskapet 2022 (to kandidater):

Hovedmesterskapet i 2022 er tildelt Stjørdalsalliansen med 58 stemmer mot Ull/Kisa IL (Jessheim) 21 stemmer.