nfifinformerer704405.png

Reglar rundt arrangement på og utanfor bane

Klubbane i krinsen som arrangerer løp utenfor bane eller banestevner må merke seg følgjande.

Løp utenfor bane

Alle løp bør ha en overdommer som påser at konkurransereglene blir fulgt og som kan behandle eventuelle protester. For å få godkjent offisiell rekord (krets, norsk eller int. rekord) er det krav om autorisert starter og tidtaker. I tillegg skal løypen være kontrollmålt.

Med unntak Road Mile-konkurranser s registreres to (verdens)rekorder for kvinner i gateløp; en (verdens)rekord for prestasjoner oppnådd i felleskonkurranser («Miks» eller (Mx) og en (verdens)rekord for prestasjoner oppnådd i løp bare for ett kjønn («Kvinner» eller «K»).

Ved løp utenfor bane skal det for junior- og seniorklasser foretas kontroll av såletykkelensen. Skokontroll er et krav for å få offisiell rekord på distansene Road Mile, 5 km, 10 km, halvmaraton, maraton, 50 km og 100 km. I gateløp og terrengløp skal såletykkelsen ikke være over 40 mm. I fjelløp og terrengultra er alle såletykkelser tillatt.

Banekonkurranser

Hvis et lag ønsker å arrangere et stevne eller å ta med tilleggsøvelser etter terminlisten er offentliggjort, søker laget kretsen om dette, og får man dette godkjent plikter laget å informere andre lag.

Det er krav om at stevneleder, leder sekretariat, starter og øvelsesleder er autoriserte dommere. Unntatt er rene klubb-/barnestevner.

Kvinner og menn kan løpe sammen på distanser 3000 m (5000 m i WA-approberte stevner) og lengre, men bare dersom det ikke er tilstrekkelig antall utøvere til å rettferdiggjøre to separate løp. Resultater oppnådd i felleskonkurranser skal markeres med «Miks» eller «Mx» i resultatlisten.

Utøvere som hører til 14-årsklassen eller yngre, har ikke lov å løpe sammen med junior- og seniorutøvere. I praksis betyr det at 14-åringer kun kan konkurrere opp til 17-årsklassen.

Ved baneløp skal det foretas kontroll av sko. På distanser 800 m og kortere skal såletykkelsen ikke overstige 20 mm, enten skoene har pigger eller ikke. På distanser over 800 m kan såletykkelsen være inntil 25 mm. Dersom dette ikke overholdes skal de utøverne det gjelder diskvalifiseres og ikke gis resultat.

Prøvekast skal foretas under oppsyn av dommere. Når konkurransen har startet, har ikke utøver lov å benytte kastringer eller tilløp med eller uten kastredskap. Bruk av kastredskap utenfor ring og tilløp er aldri tillatt. Det er viktig at arrangør holder uvedkommende helt borte fra kastsektorer.