stafettpromo705405.jpg

Bli med på stafett!

Oldenstafetten, Breimstafetten og Vikjastafett ventar på deg!

Terrengstafettane har lange tradisjonar i fylket vårt, og har for svært mange vore startskotet på utandørssesongen gjennom mange år. 

Vi håpar klubbane mobiliserer til alle desse stafettane, og bidreg til å halde liv i desse stafettane. 

Her kan du laste ned innbyding til stafettane:

28/4: Oldenstafetten

5/5: Breimstafetten

9/6: Vikjastafett

Under stafetten i Vik blir det også stemne og treningssamling.