klubba.png

Krinstinget blir utsatt

Krinstinget som var planlagt på Skei Hotell 21. mars blir utsett på ubestemt tid.

Pr tidspunkt kunne vårt Krinsting blitt arrangert basert på lokale myndigheiter sine offentlege vedtak. Samstundes veit vi at restriksjonane vil bli stramma inn. Vi har hatt dialog med Norges Friidrettsforbund der vi fekk tydelege oppmodingar om å avlyse. Hordaland Friidrettskrets har også tatt same avgjerdsle i dag.

Vi ynskjer å ta vårt samfunnsansvar ved å forebyggje for smittespreiing, og vi ynskjer ikkje å utsette deltakarar for risiko.

Tillitsvalgte i styre og utvalg held fram inntil vidare og Krinstinget blir utsatt på ubestemt tid.

Vi beklagar dette og ynskjer alle det beste i tida framover.

Vi kjem attende med ny dato for tinget når dette er klart. Sakliste for tinget vil bli offentliggjort seinast ei veke før gjennomføring av nytt ting.