klubba.png

Klart for krinsting

Sjå tingdokumenta til tinget 13. august.

Torsdag 13. august er det klart for det første digitale krinstinget i Sogn og Fjordane Friidrettskrins si historie.

Her følgjer tingdokument:

Årsmelding med saksliste

Valnemnda si innstilling til styre og utval

Endring av SFFIK si lov

Gjeldande handlingsprogram SFFIK

Påmeldte deltakarar får tilsendt link til det digitale møterommet i forkant av krinstinget.