nyttstyre2024.jpg
STYRET: Mathias Reksten Dale, Jan Henrik Nygård, Aud Kari Isane, Ingeborg Tysnes og Kristin Hessvik utgjer det nye krinstyret for den komande tingperioden. Foto: Asgeir Årdal

Det nye krinsstyret

Nytt krinsstyre vart valgt under krinstinget 7.april.

Søndag 7.april vart det gjennomført krinsting i Sogn og Fjordane Friidrettskrins. I styret vart Kjell Olav Førde og Øystein Støfring takka av for sin innsats, og desse blir erstatta av Jan Henrik Nygård og Mathias Reksten Dale. 

Følgjande vart valgt på tinget:

imageoswmj.png

Vi takkar for oppmøtet på tinget, og ynskjer alle tillitsvalgte lukke til i arbeidet i den komande tingperioden!