corona612_ntb.jpg

Samleside med informasjon knytta til Korona-viruset

I tråd med utviklingen av koronaviruset øker naturlig nok antallet spørsmål om hvordan man skal handle og hvilke grep man skal ta rundt alle typer arrangement i klubb og krets. Retningslinjene er klare

Saka vart publisert på www.friidrett.no 11.03.

Vi oppfordrer arrangører til å ta kontakt med lokale helsemyndigheter - og at beslutningen om arrangementet tas i samråd med disse. Vi anmoder også alle som skal arrangere kurs og møter om å følge råd fra lokale helsemyndigheter. Ta også med i beregningen om kursholder hentes inn utenfra eller om dere bruker lokale krefter. Når det gjelder sentralt organiserte kurstiltak, vil også vi forholde oss til pålegg og råd fra helsemyndighetene.

Som mange av dere kjenner til plikter alle idrettslag å avholde årsmøter innen 31. mars. Situasjonen med spredning av koronaviruset medfører at noen idrettslag ikke kan avholde årsmøte innen denne fristen. Følg denne linken her for all informasjon hva dette betyr for de aktuelle idrettslagene.

For flere klubber er den kommende tiden ensbetydende med den siste sesongforberedende treningsleiren. Vi oppfordrer alle til å gjøre nøye vurderinger før eventuell avreise og følge med på myndighetenes råd, som er i stadig endring.

Bruk sunn fornuft, sett liv og helse foran alt og tenk at Folkehelseinstituttets anbefalinger er absolutte. Norges idrettsforbund har til en hver tid oppdaterte nettsider hvor de fortløpende oppdaterer relevant informasjon basert på råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Sjekk denne linken. 

Som utøver og trener kan denne linken være verdt et klikk.

Ta vare på hverandre!