karoogeivind.png
KLAR: Eivind Øygard (t.v) er med som trenar på treningssamling på Sandane i februar. Her saman med Karoline Holsen Kyte.

Krinslag i Sogn og Fjordane

Bli med på oppstartsamling på Sandane 25. februar!

Sogn og Fjordane Friidrettskrins ynskjer å skape gode sportslege rammer for friidrettssatsing i Sogn og Fjordane. Vi ynskjer å gjennomføre samlingar innanfor løp, hopp, kast og kappgang i 2018.

Det vil bli gjennomført eigne treningssamlingar innanfor dei ulike greinene/øvingane, men også fleire felles samlingar på tvers av alle øvingane. Oppstartsamling blir i Trivselshallen på Sandane 25. februar 2018. På denne samlinga vil det bli presentert rammer for alle samlingane i 2018.

På denne samlinga vil mellom andre Eivind Øygard, Jørund Årdal og Ole Morten Mardal vere trenarar. Last ned invitasjon. 

Påmelding skjer gjennom www.deltager.no/oppstartsamling innan 19. februar.