statstikk 705405.png
Øyvind Strømmen Kjerpeset har forbetra sin krinsrekord på 100m i 2023. Foto: Asgeir Årdal

Krins-statistikken er oppdatert

Gjennom friidrettskrinsen sine 101 år har det vore mange flotte resultat. Her er godt lesestoff!

Krinsrekordar og bestenoteringar for ulike årsklassar finn du i hovudmenyen for krinsstatistikk. Skulle du finne feil eller manglar på desse er det fint om du gjev ei tilbakemelding til krinskontoret så ser vi på det og eventuelt rettar det opp.

Sjå alle krinsrekordane og bestenoteringane!