Idrettsfond705405.jpg

Søk om støtte hos Stiftinga Idrettsfond

Det er tre kategoriar ein kan søkje på - innan 1. mai.

Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane vil i 2024 dele ut idrettsstipend og støtte til tiltak for barn/ungdom og paraidrett.

SØKNADSSKJEMA KLIKK HER

Det er særkrinsar/regionar, idrettsråd, idrettslag og særidrettsgrupper i regionane Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, samt unge utøvarar (16-19 år), som representerer idrettslag i regionane Nordfjord, Sunnfjord og Sogn i idrettar og greiner som er tilslutta Norges Idrettsforbund, som kan søke på midlane.

Det er tre kategoriar ein kan søkje på:

· Stipend til unge idrettsutøvarar 16-19 år

· Støtteordning til barne- og ungdomsidrett

· Støtteordning til paraidrett

For idrettsstipend er det den enkelte utøvar sjølv som søkjer, men organisasjonsledda må gjere aktuelle kjend med ordninga og gjeldande søknadsfrist. 

For støtteordninga til barne- og ungdomsidrett og paraidrett er det organisasjonsledda som søkjer.

Merk at i tildelingsåret 2024 vil styret for kategori barne- og ungdomsidrett prioritere søknadar som har tiltak eller prosjekt som går på å få med fleire ungdom og hindre fråfall i ungdomsidretten.

Vedtak om tildeling av midlane og annonsering av tildelte midlar vert gjort innan 15. juni 2024.

Eventuelle spørsmål rettast til Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane på epost: soknad@idrettsfondsf.no, eventuelt telefon til leiar av Stiftinga, Cecilie Thaule Løvlid, tlf. 91848804.

Henta frå https://www.idrettsfondsf.no/