mardal_kjerpeset VM_ utsnitt.jpg

Informasjon om tilbod for potensielle toppidrettsutøvarar

For utøvarar som satsar på sin idrett, og er i, eller skal søke vidaregåande opplæring i fylket, har fylkeskommunen to aktuelle tilbod.

For utøvarar som satsar på sin idrett, og er i eller skal søke vidaregåande opplæring i fylket, har fylkeskommunen to aktuelle tilbod:

  • Spissa idrettstilbod (fotball, volleyball og skiskyting)
  • Ordning for potensielle toppidrettsutøvarar (utanom fotball, volleyball, skiskyting)
    Her bør utøvar/klubb/særidrett opprette dialog med aktuell vgs. om korleis det best mogleg kan leggast til rette for utøvaren i kombinasjon med vidaregåande opplæring

Meir informasjon om tilbodet finn ein på Idrettskrinsen sine nettsider.

Søknadsfrist er 1.mars 2018.