SamlingSandaneny.jpg
Eivind Øygard var trenar på den første krinssamlinga på Sandane i februar. Foto: Asgeir Årdal

Krinssamlingar i april

Sogn og Fjordane Friidrettskrins inviterer til tre krinssamlingar i april!

Sogn og Fjordane Friidrettskrins inviterer til fleire krinssamlingar i april. Alle desse er opne for jenter og gutar fødde f.o.m. 2005 (13 år og eldre).

14.-15. april: Treningssamling lengre løp i samband med KM terrengløp, Sandane. Trenar: Eivind Øygard

Påmelding og meir informasjon via: https://www.deltager.no/gloppen

15. april: Treningssamling kast i samband med Loggane Open, Loggane. Trenar: Jørund Årdal m/fleire.

Påmelding og meir informasjon via: https://www.deltager.no/loggane

21.april: Treningssamling stav/hekk/lengre løp, Svelgen. Trenarar: Tor-Inge Øvrebotten Myrhol m/fleire.

Påmelding og meir informasjon via: https://www.deltager.no/svelgen

Neste samling blir ei felles samling for alle øvingane/greiner, i samband med stemne i Vik. Denne samlinga vert 20.-21. mai.