705x405lerøy.jpg

Det blir LERØY-leikane!

Lerøy-leikane blir gjennomført som planlagt 5.-6. september i Haugesund.

Årets høgdepunkt for 13-14 åringane er LERØY-leikane som kvart å blir arrangert regionvis. 

Sogn og Fjordane stiller i år med kvote på inntil 30 deltakarar. Vi håpar at så mange som mogleg av aktuelle 13-14 åringar i Sogn og Fjordane ynskjer å ta del i meisterskapen. Fint om klubbleiarane også kan motvitere aktuelle i sin klubb fram mot september.

Har du spørsmål knytt til LERØY-leikane, ta kontakt med krinskontoret på sof@friidrett.no.

Innbyding fra arrangøren blir gjort tilgjengeleg i juli månad.