sommar705405.jpg

God sommar!

Krinskontoret tek sommarferie i juli månad.

Friidrettskrinsen ynskjer alle ein god sommar og minner om at krinskontoret er feriestengt i perioden 1. juli - 7. august 2019.
 
Ved hastesaker kan dagleg leiar treffast på tlf. nr. 95 77 62 92.
 
E-postar til krinskontoret vert i denne perioden lest og besvart sporadisk.
Med venleg helsing

Sogn og Fjordane Friidrettskrins
Asgeir Årdal (s)
Dagleg leiar