NFIF-logo-705x405 (002).jpg

Søk støtte til aktivitet

Nytt år - nye søknadsmuligheiter. Her følgjer oversikt over fleire ulike tilskuddsordningar.

Oversikten finn de i linken under. Det hadde vært fint om de kunne gitt tilbakemelding til krinskontoret om andre søknadsmuligheiter og åpenbare feil/mangler, slik at vi kan få oppdatert skjemaet.

SJÅ SØKNADSOVERSIKT!