promoøygard.jpg

Bli med på webinar!

Lær om treningsplanlegging knytt til langdistanse.

Eivind Øygard har fleire krinsrekordar for senior i Sogn og Fjordane. 23. februar kl. 20.00 held han foredrag på nett for alle som er interesserte i korleis trene for å betre prestasjonen på langdistanse.

Føredraget høver for trenarar og utøvarar over 15 år - eller du berre er interessert i korleis ein bør leggje opp treningsåret for å betre prestasjonen din på lengre løp.

Påmelding til sof@friidrett.no innan 22. februar.