corona612_ntb.jpg

Informasjonsskriv til friidretts-arrangørar

Det er mange spørsmål knytt til kva konsekvenser dette har for kommande friidrettsarrangement.

Norges Friidrettsforbund la 17. mars ut følgjande tekst på sine nettsider:

"NFIF får i disse dager mange henvendelser fra klubber, arrangører og medlemmer angående koronaviruset og hvilke konsekvenser dette har for kommende friidrettsarrangementer i Norge. Vi har stor forståelse for at dere står ovenfor en svært krevende situasjon med utallige nye problemstillinger og potensielt betydelige økonomiske konsekvenser. NFIF følger situasjonen tett, innhenter juridiske råd og har fortløpende dialog med Norges Idrettsforbundet (NIF). Vi må samtidig være ærlige på at vi står i en situasjon som er krevende og utfordrende også for oss, og der vi dessverre ikke sitter med tydelige svar på alle spørsmål og dilemmaer som dukker opp. Vi ønsker imidlertid å komme med litt informasjon og forhåpentligvis noen oppklaringer knyttet til håndtering av arrangementer i nærmeste fremtid."

Ta vare på kvarandre i tida framover - det er uansett det viktigaste.