Dommer 705x405.jpg
Friidrettens dommerhåndbok er nå tilgjengelig i friidrettsshoppen

Dommerhåndboka er nå tilgjengelig

Friidrettens dommerhåndbok er nå tilgjengelig og kan bestilles gjennom friidrettsshoppen.

Dommerhåndboka er en oversettelse av IAAFs siste versjon av konkurransereglene. Tidligere var denne gitt ut med en egen manual i tillegg til regelboka, med forklaring til reglene. I denne utgaven er forklaringene tatt med i samme bok og dette gjør at en får all informasjon i samlet og at denne blir tilgjengelig og oversatt for alle på norsk. Oversettelse er utført av Terje Hoffmann og Thor Gjesdal som har lagt ned mye og godt arbeid for at boka skal bli et godt oppslagsverk og en god bok når en skal oppdatere seg som dommer eller utdanne nye dommere.

Boken er også oppdatert med siste lovtekst for NFIF og nasjonale bestemmelser som ble vedtatt på tinget i mars.  Boka er nå altså tilgjengelig i Friidrettsbutikken, men er også lagt ut på nettet som pdf på våre nettsider

Det kan ellers være greit å legge til at det hele tiden skjer endringer i reglene i friidretten og  den nettbaserte utgaven vil en derfor forsøke å holde oppdatert med til enhver tid gjeldende regler så godt som mulig. Det som er trykket er dog ikke mulig å oppdatere med én gang så en anmoder alle  om å følge med på nettsider for dommer. Her vil en legge ut regelendringer som blir vedtatt som ikke er i overensstemmelse med den trykte boka. På sikt har en som mål å få boka digitalisert som søkbar slik at den alltid vil være oppdatert samt kan brukes fra mobile enheter.

Her bestiller du boka