artikler barekraft

 • artikler barekraft

  15.04.2021

 • Miljøfondet

  09.02.2021

  Vil du sette i gang med miljøtiltak i ditt idrettslag? Miljøfondet for idretten deler ut midler til prosjekter som er med på å fremme bærekraftig idrett og redusere idrettens belastning på miljøet!

 • Klima- og miljørapporter

  09.02.2021

  NFIF skal være en tydelig avsender av bærekraft og viser at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor ved å velge miljøvennlige løsninger. NFIF skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin...

 • Miljøpolicy

  09.02.2021

  NFIF skal være en tydelig avsender av bærekraft og viser at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor ved å velge miljøvennlige løsninger. NFIF skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin...