Thon Hotels Friidrettens Dag

oversiktsbilde kutta.png

Friidrettens Dag 

Thon Hotels Friidrettens dag er et lavterskeltilbud til klubber som ønsker å arrangere en dag med friidrett! Dagen gir barn og unge med familie en glimrende mulighet til å utforske friidrett sammen.

Er dere et idrettslag som ønsker å samle medlemmene på tvers av idretter, en friidrettsgruppe som ønsker å øke rekrutteringen eller skal ha en aktivitetsdag er Friidrettens dag et unikt konsept. Konseptet er gratis for arrangører og deltakere. 

Som Idrettslag eller klubb kan du arrangere Thon Hotels Friidrettens dag. Her kan det både være tradisjonelle øvelser og alternative øvelser (morsomme hinderløyper, lagkonkurranser e.l.) som deltagerne kan prøve seg på. Legg gjerne opp til at deltagerne selv velger hva de vil prøve når. Klubben kan bestille gratis medaljer og startnummer med mulighet for å påføre egne resultater via vår nettbutikk.   

Bestilling av materiell gjøres via vår nettbutikk (du får tilgang til innlogg for gratis bestilling etter registrering).

Det er gratis å arrangere, men du må registrere deg som arrangør her.

Som arrrangør kan du bestille gratis startnummer og medaljer gjennom vår nettbutikk! Du får tilgang til innlogging for å bestille gratis materiell etter registrering av arrangement. Det er og mulig å bestille friidrettsmerker og friidrettsknapper i nettbutikken.  

Her kan du laste ned flyer og diplom til bruk på ditt arrangement:

Flyer redigerbar

Diplom PDF

Diplom redigerbar

Forslag til gjennomføringsguide

Amalie_hvit bakgrunn.JPG

Alle deltagere får diplom der de kan få påført resultat eller et kryss for gjennomført øvelse!

Thon Hotels

Thon Hotels ønsker å være en stor bidragsyter til den totale idrettsaktiviteten i Norge og har et sterkt engasjement for at spesielt barn og unge skal kunne være aktive og oppleve idrettsglede. Thon Hotels Friidrettens dag gir barn og unge med familie en glimrende mulighet til å utforske friidrett sammen!