For arrangør

Arrangement på NFIFs terminliste

a) Alle løp skal registreres på EQ Timing (uavhengig av hvilket påmeldingssystem man bruker)
Et webinar om innføring og opplæring av systemet finner du her.

Her finner du alle spørsmål og svar om EQ Timing.

Viktige snarveier:
- Slik legger du inn arrangement i EQ timing med EQs påmeldingsløsning
- Slik legger du inn arrangement i EQ timing med ekstern påmeldingsløsning
- Slik oppretter du en bruker for din klubb i EQ Timing

b) Utgangspunktet er at alle løp under NFIF er lisenspliktige og skal kreve inn lisens. For mer info om unntak og satser, se her.

c) Som det fremgår av de nasjonale bestemmelsene (punkt G), skal alle løp sende resultatlister via elektronisk løsning umiddelbart og senest 5 dager etter endt arrangement. Dersom dere bruker EQ Timings resultatservice, trenger dere ikke foreta dere noe. Alt vil foregå automatisk. Bruker dere en annen tjeneste må dere laste opp resultatene etter endt arrangement. Forklaring til dette finner dere på opplæringssidene.

d) Alle løp som benytter andre system enn EQ Timing, skal rapportere inn deltagertall og eventuell lisens her:
https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=n7cbengd

Lisensen innbetales til konto: 1813.38.27397, og betalingen merkes med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO.*

Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

<50              Valgfritt for arrangør/kr 20*
51- 100        kr 20
101-250       kr 30
251-400       kr 40
401<            kr 50
*Ved å ikke benytte engangslisens er utøver/funksjonær ikke forsikret.

For spørsmål om systemet, kontakt EQ Timing - +47 61 15 90 21 / support@eqtiming.com