Arrangement

Friidrett handler om utvikling av våre aktive og konkurranse. Attraktive arrangementer for utøvere i alle aldre og nivåer gir gode muligheter til utvikling, og kan generere inntekter for klubben. Gode arrangementer  er også friidrettens ansikt utad.

I høyre meny finner du Norges Friidrettsforbunds Arrangørhåndbok (Steinsland, 2016). Håndboken er et nyttig verktøy både for små lokale stevner og store nasjonale konkurranser. En trykket utgave av boken kan bestilles her https://shop.neh.com/nfif/litteratur

Under er noen tjenester som NFIF leverer for å bedre kvaliteten på arrangementer. 

Barn, ungdom og voksne i ulike aldre og prestasjonsnivå trener stort sett for å konkurrere. For at en skal beholde flest mulig i friidretten er det viktig å tenke på hvem vi skal arrangere for. Ved å skape en unik opplevelse for de som deltar, er dere en bidragsyter til at frafallet blant undom i friidrett blir mindre.

Norsk Friidretts ungdomskomite mener at det skal være minst en ungdom i posisjonene: 

 • Speaker
 • Dommer
 • Planlegging av stevnet

Et hvert godt stevne bør også tenke på følgende:

 • Ha en god, tydelig og attraktiv utformet innbydelse som sendes ut i god tid
 • Ha en spennende og variert øvelsesutvalg
 • Et arrangement som er så kompakt som mulig
 • Speakere som gir relevant info under arrangementet, har kontakt med de som er tilstede, og skaper god stemning blant deltakere så vel som tilskuere
 • Tidsriktig musikk avspil på et godt musikkanlegg, som bidrar til å sette deltakere i konkurransestemning og tilskuere i humør til å heie
 • Imøtekommende dommere og funksjonærer som gjør sitt beste for å skape en god friidrettsopplevelse for utøverne
 • Attraktive og spennende premier til deltakerne
 • Raskt og korrekt resultatservice både under stevnet, på nett og senere i avis
 • Næringsrik mat, ikke bare wienerpølser i brød. Sjekk TINEs konsept Smart Idrettsmat for konkrete tips her.
Speaker er viktig for at publikum og deltakere skal ha en god opplevelse på arrangementet. Norsk Friidretts speakerteam tilbyr en god speakertjeneste for ditt stevne, og spesielt rettet mot ungdomsarrangementer.

Ungdommene selv sier at speakertjenesten er en av de viktigste funksjonene under et arrangement for at opplevelsen skal bli god. I arbeidet med å hindre frafall av ungdom, ønsker vi å ta i bruk anbefalingene fra ungdommen.

Derfor er det opprettet et speakerteam, som er under opplæring og utvikling. Dette er et speakerteam som klubber kan leie inn til sine arrangement for å heve kvaliteten på speakertjenesten.

Veiledende honorar for speakerteam er:

 • 1500 kroner pr dag
 • 750 kroner pr kvelds/halvdagsarrangement  

Honorar avtales direkte med speaker.

Ønsker din klubb å benytte speakere fra teamet, eller ønsker hjelp til å utvikle speakertjeneste, ta kontakt med: 

Håvard Haasås
Tlf: 414 44 227
Mail: haavard.hasaas@gmail.com 

 

Lyd er viktig for å skape en arena der folk trives og vil være. Flere anlegg er dårlig som igjen går utover kvaliteten på lyd under arrangement. Norges Friidrettsforbund har derfor anskaffet tre provisoriske lydanlegg som kan lånes til klubbene.

Lydanleggene kan skaffes ved å ta kontakt med: 

Oslo (idrettens Hus i Oslo)
Stian Andersen
Mob: 924 57 042
stian.andersen@friidrett.no

Stavanger (Viking stadion)
Signe Emilsen
Mob: 416 38 634
signe.emilsen@friidrett.no


Steinkjer (Idrettens Hus i Steinkjer)
Geir Nordtømme
Mob: 958 70 947
geir.nordtomme@friidrett.no

NFIF er eier av startkontrollutstyr som skal sikre korrekte tider og plasseringer i norske mesterskap. 

Det er etablert en ordning for utlån av utstyret til arrangører. Startkontrollsystem skal benyttes ved NM hovedmesterskap og innendørsmesterskap, men det er også ønskelig at arrangører av andre norske mesterskap tar det i bruk. Det er også mulighet for andre arrangører å låne det innkjøpte utstyret, så langt det er praktisk mulig.

For retningslinjer og praksis for lån, se her.