Norsk Friidretts Ungdomskomité

Norges Friidrettsforbunds ungdomskomité er ungdommens talerør i Norsk friidrett. Komiteens medlemmer velges på ungdomstinget annethvert år.

Ungdomskomiteen arbeider for at barne- og ungdomsfriidretten skal drives på barn og ungdoms premisser. Denne tilnærmingen er med oss i alt arbeid vi gjør for friidretten, og vi sørger for at ungdom blir ivaretatt i alle områder der vi har en interesse.  

Om du har noen innspill, kommentarer eller bare vil slå av en prat med oss, så er vi tilgjengelig. 

Følg oss på Facebook
Følg oss på Instagram: @ungdomsfriidrett.
Send oss en mail på ungdom@friidrett.no

Ungdomskomiteen velges hvert andre år under Ungdomstinget. Neste valg er i 2023.

Hvem kan stemme?

Ungdomskomiteen blir valgt av representanter fra alle landets kretser. Disse representantene får et mandat til å stemme på vegne av sin krets på de som stiller til valg. Hver krets har to stemmer, og det er kretsstyrene som bestemmer hvem som representerer deres krets. Kun ungdom mellom 15 og 25 år kan få dette mandatet. I tillegg har hvert medlem av den sittende ungdomskomiteen en stemme hver.

Hvem kan stille til valg?

Alle ungdommer som er medlemmer av en klubb tilknyttet Norsk Friidrett, som minimum fyller 15 år i inneværende år, og som ikke fyller mer enn 25 år i løpet av perioden, kan stille til valg. Dersom du ønsker å stille tar du i forkant av Ungdomstinget kontakt med valgkomiteen og melder din interesse. De hjelper deg med det du trenger å vite dersom du ønsker å stille.

De som stiller til valg får muligheten til å forberede et forsvar om hvorfor man mener man har de egenskapene som kreves for å sitte i ungdomskomiteen. Dersom du er til stede under Ungdomstinget kan du personlig presentere deg og din sak for tinget. Hvis ikke kan du spille inn en filmsnutt eller en annen presentasjon hvor du legger fram dine argumenter.

Hvordan foregår valget?

Valget foregår i flere faser. Først stemmer tinget om hvem som skal inneha ledervervet, så hvem som skal representere ungdommen i sentralstyret. Til sist stemmes det om hvem som skal fylle de øvrige styreplassene. Styret skal bestå av mellom seks og åtte representanter.

Hva gjør valgkomiteen?

Valgkomiteen tar i mot alle ønsker om å stille til valg. I tillegg har de mandat til aktivt å spørre enkeltpersoner de mener burde stille til valg om de ønsker å gjøre det. Til slutt legger de fram et forslag til sammensetningen av den neste ungdomskomiteen. Denne presenterer de under tinget.

For spørsmål om valget for 2023, ta kontakt med ungdomskomiteens leder:

Hva med dem som ikke står på listen?

Å bli foreslått av valgkomiteen er en god rekommandasjon å ha, men det er ikke alltid forslaget fra valgkomiteen blir stemt fram av tinget.

Dersom du ikke står på forslaget fra valgkomiteen kan du stille til valg som benkeforslag. Da må du foreslås som kandidat av en representant på tinget som har stemmerett. Du har da samme rett som listeforslagene til å forsvare din sak enten personlig eller via innsendt medium.

Her finner du veiledning og nyttige tips.

Ungdomsrepresentant i klubb - les HER

Ungdomsrepresentant i krets - les HER

Friidrettskrets

Ungdomsrepresentant

Klubb

Agder

Helge Sveindal Rosfjord

KIF Friidrett

Rogaland

Christina Maria Toogood

Sandnes Friidrett

Vestfold

Margrethe Lauritzen

Larvik T & IF

Telemark

Hera Ørlygsdottir
(hera.2001@hotmail.com)

Herkules Friidrett

Innlandet

Mille Eide Nyhus

Orion IK

Hordaland

Marta Guldbrandsen

Fana Friidrett

Buskerud

Marcus Andre Nysveen

Ringerike Friidrett

Oslo

Magnus Krinsgsta

BUL Friidrett

Akershus

Simen Sebastian Hansen

Ås IL Friidrett

Østfold

Maja Nødtveit Andersen

Fredrikstad

Sogn og Fjordane

Øystein Støfring

Jølster IL

Møre og Romsdal

Kari Forseth

 

Innlandet

Mille Eide Nyhus

Orion IK

Sør-Trøndelag

Thomas Hoel Syrstad

Strindheim Friidrett

Nord-Trøndelag

 

 

Nordland

Sigrid Forsmo Kapskarmo

Hattfjelldal

Troms

Andrea Robertsen

Jægervatnet IL

Finnmark

Tanja Nordbye

Lakselv

ukomite.png

Velkommen til Ungdommens friidrettshåndbok! 

Ønsker du å bidra i din friidrettsklubb, -krets eller skape noe eget?

Ønsker du å bli trener, dommer, arrangør eller leder?

Da kan vi hjelpe deg! 


Norsk friidretts ungdomskomité er ungdommens øverste fagorgan i Norges Friidrettsforbund. Det er vår oppgave å være en pådriver for at ungdommen skal få mulighet til å drive friidrett på egne premisser.

Her har vi samlet en rekke informasjonsdokumenter, som du kan ta i bruk i din friidrettshverdag!

Idébank:

Om du har noen spørsmål, gode forslag eller bare vil slå av en prat med oss, så er vi tilgjengelig på: ungdom@friidrett.no

Lykke til! 


Denne siden er under konstruksjon, og vil bli oppdatert forløpende.

UNGDOMSTILBUD

Sommerleir er årets høydepunkt for friidrettsungdommer mellom 14-17 år som ønsker én og blir avholdt hver sommer over flere steder i landet. I 2021 ble Norges Friidrettsforbunds Sommerleir (NFIF Sommerleir) gjennomført i Skien og på Skien Idrettspark fra 1.-5.august. Les mer om sommerleir her.

Ung:Friidrettssamling er en sosial og kunnskapsrik samling for alle friidrettsungdommer mellom 15-26 år som blir avholdt hvert år. På denne samlingen vil alle påmeldte få innsikt og kunnskap om å være ungdomstrener, dommer i friidrett og ungdomsrepresentant i en klubb. Det vil bli lagt opp til prosjektarbeid under og etter samlingen med tett oppfølging av Ungdomskomiteen.

Samlingen vil foregå over en helg og plasseres i midt-Norge av hensyn til reisevei fra nord til sør. Det er ønskelig at idrettsklubber og friidrettskretser bistår for å kunne dekke utgifter tilknyttet reise og opphold. I retur vil idrettsklubber og kretser få engasjerte ungdommer som kan ettersøke trenerkurs, dommerkurs og gjennomføre prosjekter lokalt og regionalt.

Neste samling arrangeres i Stjørdal 18. - 20. februar. Meld deg på her: https://mosjon.friidrett.no/event/kompetansesamling_for_ungdom_18022022 

Norges Friidrettsforbund tilbyr en rekke tiltak og prosjekter som kan arrangerer av ungdom for ungdom. Dette er et prinsipp Ungdomskomiteen ønsker å realisere i større grad med flere barne- og ungdomsarrangementer rundt om i Norge. 

  • Blant tilbud som kan skape deltidsstillinger for ungdom er Landslagets Friidrettsskole. Landslagets Friidrettsskole er et idrettsskolekonsept for barn i alderen 6-12 år. Aktiviteten på friidrettsskolen skal være lekbetont og utviklende og barna skal få et positivt og spennende møte med friidrett og andre idretter. Klubber i hele landet kan arrangere Landslagets Friidrettsskole når de ønsker, men de fleste arrangerer om sommeren. Det er gratis å arrangere og arrangør bestemmer selv deltageravgiften. I tillegg til å tilby aktive og morsomme dager for barn i lokalområdet, er Landslagets Friidrettsskole en fin rekrutteringsarena og kan også være inntektsbringende for klubben. Ungdomskomiteen oppfordrer unge arrangører til å ta kontakt for å få erfaringsbaserte erfaringer. Les mer om Landslagets Friidrettsskole her.
  • Norges Friidrettsforbund har i årevis avholdt én sommerleir i løpet av ett år, men Ungdomskomiteen oppfordrer til å arrangere ferietilbud for 13-17 åringer. Ungdomsrepresentant for friidrettskretser oppfordres sterkt til å realisere dette i egne kretser for å rekruttere ungdommer regionalt og gi ungdommer over hele landet flere aktivitetstilbud i løpet av fellesferien. Agder Friidrettskrets skal i 2022 avholde en sommerleir for ungdom og Ungdomskomiteen kan bistå med veiledning og erfaringsutveksling. Ta kontakt med leder Helge Sveindal Rosfjord for mer informasjon om hvordan du kan avholde en sommerleir.
  • Utover tilbud i fellesferiene er det viktig å styrke treningstilbudene for ungdom. Treningsprogrammet Atletix er et trenerkurs rettet mot unge trenere som ønsker å tilby et godt og variert treningstilbud i hverdagen. Hovedmålet med å utdanne Athletix-trenere som kan organisere og drive Athletix-trening i sin egen friidrettsklubb og friidrettskrets. Målgruppen blir trenere, utøvere eller andre med interesse for å beholde ungdom i aktivitet selv om de ikke ønsker å konkurrere. Dette kan inspirere trenere til å spre idrettsglede for ungdom og styrke «ungdomsløftet» i norsk friidrett. Ta kontakt med leder Helge Sveindal Rosfjord for å kunne avholde kurs i din krets. Les mer om Athletix her.