Norges Friidrettsforbunds ungdomskomité

Norges Friidrettsforbunds ungdomskomité er ungdommens talerør i Norsk friidrett. Komiteens medlemmer velges på ungdomstinget annethvert år.

Ungdomskomiteen arbeider for at barne- og ungdomsfriidretten skal drives på barn og ungdoms premisser. Denne tilnærmingen er med oss i alt arbeid vi gjør for friidretten, og vi sørger for at ungdom blir ivaretatt i alle områder der vi har en interesse.  

Ungdomskomitéen er representert i ulike utvalg og arbeidsgrupper, som f.eks:

  • Styret
  • Barne- og ungdomsutvalget
  • Dommer- og arrangemensutvalget
  • Sommerleir

Om du har noen innspill, kommentarer eller bare vil slå av en prat med oss, så er vi tilgjengelig. 

Følg oss på Facebook
Følg oss på Instagram: @ungdomsfriidrett.
Send oss en mail på ungdom@friidrett.no

Ungdomskomiteen velges hvert andre år under Ungdomstinget. Neste valg er i 2021.

Hvem kan stemme?

Ungdomskomiteen blir valgt av representanter fra alle landets kretser. Disse representantene får et mandat til å stemme på vegne av sin krets på de som stiller til valg. Hver krets har to stemmer, og det er kretsstyrene som bestemmer hvem som representerer deres krets. Kun ungdom mellom 15 og 25 år kan få dette mandatet. I tillegg har hvert medlem av den sittende ungdomskomiteen en stemme hver.

Hvem kan stille til valg?

Alle ungdommer som er medlemmer av en klubb tilknyttet Norsk Friidrett, som minimum fyller 15 år i inneværende år, og som ikke fyller mer enn 25 år i løpet av perioden, kan stille til valg. Dersom du ønsker å stille tar du i forkant av Ungdomstinget kontakt med valgkomiteen og melder din interesse. De hjelper deg med det du trenger å vite dersom du ønsker å stille.

De som stiller til valg får muligheten til å forberede et forsvar om hvorfor man mener man har de egenskapene som kreves for å sitte i ungdomskomiteen. Dersom du er til stede under Ungdomstinget kan du personlig presentere deg og din sak for tinget. Hvis ikke kan du spille inn en filmsnutt eller en annen presentasjon hvor du legger fram dine argumenter.

Hvordan foregår valget?

Valget foregår i flere faser. Først stemmer tinget om hvem som skal inneha ledervervet, så hvem som skal representere ungdommen i sentralstyret. Til sist stemmes det om hvem som skal fylle de øvrige styreplassene. Styret skal bestå av mellom seks og åtte representanter.

Hva gjør valgkomiteen?

Valgkomiteen tar i mot alle ønsker om å stille til valg. I tillegg har de mandat til aktivt å spørre enkeltpersoner de mener burde stille til valg om de ønsker å gjøre det. Til slutt legger de fram et forslag til sammensetningen av den neste ungdomskomiteen. Denne presenterer de under tinget.

For spørsmål om valget for 2021, ta kontakt med ungdomskomiteens leder:

Hva med dem som ikke står på listen?

Å bli foreslått av valgkomiteen er en god rekommandasjon å ha, men det er ikke alltid forslaget fra valgkomiteen blir stemt fram av tinget.

Dersom du ikke står på forslaget fra valgkomiteen kan du stille til valg som benkeforslag. Da må du foreslås som kandidat av en representant på tinget som har stemmerett. Du har da samme rett som listeforslagene til å forsvare din sak enten personlig eller via innsendt medium.

Her finner du veiledning og nyttige tips.

Ungdomsrepresentant i klubb - les HER

Ungdomsrepresentant i krets - les HER


Velkommen til Ungdommens friidrettshåndbok! 

Ønsker du å bidra i din friidrettsklubb, -krets eller skape noe eget?

Ønsker du å bli trener, dommer, arrangør eller leder?

Da kan vi hjelpe deg! 


Norsk friidretts ungdomskomité er ungdommens øverste fagorgan i Norges Friidrettsforbund. Det er vår oppgave å være en pådriver for at ungdommen skal få mulighet til å drive friidrett på egne premisser.

Her har vi samlet en rekke informasjonsdokumenter, som du kan ta i bruk i din friidrettshverdag!

Idébank:

Om du har noen spørsmål, gode forslag eller bare vil slå av en prat med oss, så er vi tilgjengelig på: ungdom@friidrett.no

Lykke til! 


Denne siden er under konstruksjon, og vil bli oppdatert forløpende.