SI FRA - Retningslinjer og varsling i NFIF

I Norges Friidrettsforbund skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Hos oss tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel som er en ny løsning fra Norges idrettsforbund.

NFIF ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer, og har også dette nedfelt i vårt verdigrunnlag og vårt motto "Friidrett for alle - hele livet":

  • Friidretten skal være en trygg og inkluderende arena uansett alder, kjønn, legning, etnisk bakgrunn eller personlige forutsetninger.
  • Glede, helse, ærlighet og fellesskap skal prege aktiviteten.
  • Sunne holdninger og ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks.
  • Fokus på trivsel, mestring, begeistring og grensesprenging.

5880DCE8-14A2-460D-A837-ACCC1A155A47.png

Si Fra

Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. Hos oss tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.
Eksempler på temaer du kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være lav terskel for å si fra!

I NFIF har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak.

Informasjon til deg som ønsker å varsle

Saksgang i en varslingssak

E7941826-65BA-4361-886F-281378FE382A.png

Om du ønsker å lære mer om tema du kan varsle om kan du klikke på de forskjellige elementene under som leder til NIF sine temasider. VI har også lagt til Antidoping Norge sitt portal "Tips oss om doping i idretten".

21C7DFDD-4813-4F7C-80C2-16FA638184AB.png

B8E11F32-2E80-4A05-A640-3E04C7C343EF.png

13FAC7F8-8BB9-49D2-A93F-C9EFB2012D29.png

327B2D91-6A6D-4C0B-A6E4-C3F633BBD308.png

1F6ACECA-5186-4D2E-A294-F55012C71959.png

Videre på denne siden finner du retningslinjer som gjelder for å ivareta vårt verdigrunnlag og holdninger.
I tillegg finner du informasjon om hvordan vi håndterer avvik fra disse, samt annen relevant informasjon knyttet til temaet.