Retningslinjer og varsling i NFIF

Friidrett for alle - hele livet

Verdigrunnlag og holdninger

  • Friidretten skal være en trygg og inkluderende arena uansett alder, kjønn, legning, etnisk bakgrunn eller personlige forutsetninger.
  • Glede, helse, ærlighet og fellesskap skal prege aktiviteten.
  • Sunne holdninger og ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks.
  • Fokus på trivsel, mestring, begeistring og grensesprenging.

På denne siden finner du retningslinjer som gjelder for å ivareta vårt verdigrunnlag og holdninger. I tillegg finner du informasjon om hvordan vi håndterer avvik fra disse.