Friidrett i skolen

Friidrett i skolen

Norges Friidrettsforbund har mange god tilbud til skoler. Vi har TINEstafetten som er verdens største stafett som arrangeres hvert år i mai. 

Norges Friidrettsforbund tilbyr også Friidrettens dag og friidrettsmerker, som nå kan organiseres og gjennomføres ved hjelp av Friidrettsforbundets egne app "Friidrett for alle". 

Ved å benytte seg av skole funksjonen, finner du timopplegg og periodeplaner som egner seg i kroppsøvingstimene. Oppleggene er tilpasset kompetansemålene til hvert klassetrinn. 

Norges Friidrettsforbund har også utviklet appen "Friidrett for alle" som er et digitaltverktøy som kan benyttes både av skoleverket og klubber. 

Friidrettsmerker, friidrettsknapper og medaljer kan bestilles gjennom Norges Friidrettsforbunds egen nettbutikk.

Ved å trykke på linken under kan du få lastet ned "Håndbok for barn- og ungdom". Håndboken er en fungerer som en veileder for trenere, ledere, utøvere, dommere og foreldre. 

Håndboken finner du her!

Friidrettens dag er et lavterskeltilbud til klubber og skoler som ønsker å arrangere en dag med friidrett!

Som skole kan du arrangere Friidrettens dag. Skolen kan bestille utfyllbare startnummer til alle deltagere. På starnummeret er det mulighet til å påføre egne resultater slik at man kan få konkurrert med seg selv.  

Skolen bestemmer selv hvordan de ønsker å gjennomføre arrangementet. Dere kan bestille medaljer og startnummer gjennom vår nettbutikk. Husk å registrer skolen din når du oppretter en ny bruker.

Dere kan både tilrettelegge for at elevene kan prøve tradisjonelle friidrettsøvelser eller tilrettelegge for alternative øvelser (hinderløype, lagkonkurranser e.l.) med elementer av løp, hopp og kast. 

Appen friidrett for alle kan være et godt hjelpemiddel for å registrere resultater. Les mer og last ned her.