BB200919VG167.jpg

Strategisk Plan 2021-2025

Strategisk plan er hele organisasjonens overordnede styringsdokument. Den skal danne grunnlaget for arbeidet de neste årene med sikte mot visjonen Friidrett for alle - hele livet

Strategiplanen setter klare mål og tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom klubbene, kretsene og forbundet sentralt. 

Strategisk plan for Norsk Friidrett 2021-2025 finner du her.