Strategi.jpg

Strategisk Plan 2015-2020

Strategisk plan er hele organisasjonens overordnede arbeidsdokument og veiviser mot 2020 og fremtiden. Vi ønsker at planen skal være et aktivt arbeidsverktøy for klubber, krets og forbund i jobben med å tilrettelegge for friidrett på alle nivå.

Gjennom å løfte blikket og være offensive, kan vi forberede oss på fremtiden og de muligheter og utfordringer som venter. Vi setter med dette vårt arbeid i et system som forhåpentligvis gir oss gode resultater, og bringer oss til toppen av seierspallen som organisasjon.

Strategiplanen peker på noen viktige satsingsområder samtidig som den tydeliggjør ansvar. På noen av områdene vil det være en kobling mellom flere av fagområder som planen omfatter.

Strategiplan for Norsk Friidrett 2015-2020 finner du her.

På Friidrettstinget i Bergen i mars 2017 ble det lagt frem plan for gjennomføring av strategien i perioden 2017-2020. Dette dokumentet tar for seg de prioriterte oppgavene sett i relasjon til den økonomiske nåsitusjonen i Norsk Friidrett. Det er viktig å understreke at prioriteringene i dette dokumentet kan endres ved endrede rammebetingelser.

Strategigjennomføring 2017-2020 finner du her.