RentForbund2.jpg

Antidopingarbeidet i Norsk Friidrett

Friidrett skal være en trygg arena der glede, helse, ærlighet og fellesskap preger aktiviteten, og det er ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks.

Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger.
Her finner du NFIF sin handlingsplan for antidopingarbeidet.

Disse er nå en del av ADNO sin Toppidrettsutøverliste fra 1. oktober 2020.

Antidoping Norge (ADNO)

Antidoping Norge sin hjemmeside har mye nyttig informasjon. Blant annet:

Dopinglisten 2022
Legemiddelsøk
Medisinsk fritak

R-konseptet som blant annet inneholder "Ren Utøver" og "Rent Idrettslag".

Ren Utøver kom i ny versjon i januar 2022. Denne erstatter tidligere versjoner, slik at om du har tatt Ren Utøver tidligere må du ta den ny versjonen nå.
 
 
Dopingkontroll ved norsk rekord

Det er kun ved seniorrekorder innendørs og utendørs at det er krav om fremstilling for dopingkontroll.

Når norske rekorder settes i utlandet har utøver ansvar for å undersøke muligheten for å gjennomføre en dopingkontroll på stedet.
Dersom dette ikke er mulig skal utøver kontakte sportssjef Erlend Slokvik for å avtale videre fremgangsmåte for å fremstille seg for dopingkontroll.

All kontakt in så henseende skal skje via sportssjef.

Dopingkontroll ved europeisk rekord og verdensrekord

For alle offisielle rekordøvelser skal dopingtest gjennomføres før man forlater arenaen - det som kalles on site. Kontakt snarest sportssjef Erlend Slokvik.