ADNO.png

Antidopingarbeidet i Norsk Friidrett

Friidrett skal være en trygg arena der glede, helse, ærlighet og fellesskap preger aktiviteten, og det er ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks.

Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger.
Her finner du NFIF sin handlingsplan for antidopingarbeidet.

Toppidrettsutøverlisten

Toppidrettsutøverlisten er fastsatt på bakgrunn av risiko for dopingbruk i den enkelte idrett, nivået på utøverne internasjonalt og omfanget av idretten i Norge.
Disse er nå en del av ADNO sin Toppidrettsutøverliste.

Antidoping Norge har også opprettet en facebook-gruppe for topputøvere, og vil legge ut relevant informasjon 1-2 ganger per måned. 

VIKTIG: Dette er en privat gruppe og bare medlemmer kan se hvem som er med. Samtidig kan bare utøvere som inngår i Toppidrettsutøverlisten bli medlem.

Antidoping Norge (ADNO)

Antidoping Norge sin hjemmeside har mye nyttig informasjon. Blant annet:

Dopinglisten 2023.
Legemiddelsøk.
Medisinsk fritak.

R-konseptet:
Rent Særforbund. NFIF er sertifisert.

Ren Utøver kom i ny versjon i januar 2022. Denne erstatter tidligere versjoner, slik at om du har tatt Ren Utøver tidligere må du ta den ny versjonen nå.
 
 
Dopingkontroll ved norsk rekord

Det er kun ved seniorrekorder innendørs og utendørs at det er krav om fremstilling for dopingkontroll.

Når norske rekorder settes i utlandet har utøver ansvar for å undersøke muligheten for å gjennomføre en dopingkontroll på stedet.
Dersom dette ikke er mulig skal utøver kontakte sportssjef Erlend Slokvik for å avtale videre fremgangsmåte for å fremstille seg for dopingkontroll.

All kontakt in så henseende skal skje via sportssjef.

Dopingkontroll ved europeisk rekord og verdensrekord

For alle offisielle rekordøvelser skal dopingtest gjennomføres før man forlater arenaen - det som kalles on site. Kontakt snarest sportssjef Erlend Slokvik.