RentForbund2.jpg

Antidopingarbeidet i Norsk Friidrett

Friidrett skal være en trygg arena der glede, helse, ærlighet og fellesskap preger aktiviteten, og det er ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks.

Arbeidet mot doping i friidretten er nedfelt i Norges Friidrettsforbunds verdigrunnlag og holdninger.
Her finner du NFIF sin handlingsplan for antidopingarbeidet.

Disse er nå en del av ADNO sin Toppidrettsutøverliste fra 1. oktober 2020.

Antidoping Norge (ADNO)

Antidoping Norge sin hjemmeside har mye nyttig informasjon. Blant annet:

Dopinglisten 2020 med endringer
Dopinglisten 2021 med endringer gjeldende fra 1. januar 2021
Legemiddelsøk
Medisinsk fritak

R-konseptet som blant annet inneholder "Ren Utøver" og "Rent Idrettslag".

Når du som utøver har gjennomført "Ren Utøver" må du sende mottatt diplom elektronisk på mail til Arnhild Hartvedt.
Det er nå også kommet en ny repetisjonsmodul på Ren Utøver [oktober 2019].
 
 
Dopingkontroll ved norsk rekord

Det er kun ved seniorrekorder (innendørs og utendørs) at det er krav om fremstilling for dopingkontroll.

Når norske rekorder settes i utlandet har utøver ansvar for å undersøke muligheten for å gjennomføre en dopingkontroll på stedet.
Dersom dette ikke er mulig skal utøver fremstille seg for dopingkontroll til ADNO.

ADNO ønsker informasjon i forkant av konkurranser, innenlands som utenlands, hvor utøver(e) som deltar er i stand til å sette norsk seniorrekord.

Informasjon om dette kan gis til ADNO ved Geir Holden på telefon 97547582. Han kan også kontaktes dersom det er satt norsk rekord og det er behov for fremstilling for dopingkontroll.