Arrangement og rutiner

Arrangement på NFIFs terminliste

a) Alle løp skal registreres på www.mosjon.friidrett.no 
Slik legger du inn et løp med påmelding fra en ekstern side: 
https://www.friidrett.no/globalassets/nfif-sentralt/mosjon/dokumenter/sok-om-arrangement.pdf

Slik legger du inn et løp hvor du bruker mosjon.fridrett.no som påmeldingsløsning:
https://www.friidrett.no/globalassets/nfif-sentralt/mosjon/dokumenter/slik-legger-du-inn-mosjonsarrangement.pdf

b) Utgangspunktet er at alle løp er lisenspliktige, skal kreve inn lisens, for mer info om unntak og satser se:https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/ 

c) Som det fremgår av de nasjonale bestemmelsene (punkt G), skal alle løp sende resultatlister via elektronisk løsning umiddelbart og senest 5 dager etter endt arrangement. Resultater kan sendes inn via denne linken.

d) Alle løp skal rapportere inn deltagertall og eventuell lisens:
https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/stevnerapportmosjon

e) Lisens skal innbetales til konto: 1813.38.27397, Merk betalingen med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO.*
*Unntaket er for de som har automatisk lisensinnbetaling, eks. Mosjon.friidrett.no eller EQ timing

NB: bruker dere mosjon.friidrett.no som påmeldingsløsning er det det samme som Deltager.no – om dere har kjennskap til denne løsningen?

Da vil lisenssjekk, innbetaling mm. Skje automatisk.

 Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

<50              Valgfritt for arrangør/kr 20*
51- 100        kr 20
101-250       kr 30
251-400       kr 40
401<            kr 50
*Ved å ikke benytte engangslisens er utøver/funksjonær ikke forsikret.

For spørsmål om ordningen; ta kontakt. For spørsmål om systemet kontakt Deltager.no - +47 23 27 35 01 / support@deltager.no