Terminliste

Endringen fra nyttår, med at terminlistene går fra å ligge i SportsAdmin til iSonen gjør at det også blir noen endringer i bruken av denne terminliste-siden.

Nå må du:

Bruke Terminliste 2022 - SportsAdmin for terminlistesøk i 2022.

Bruke Terminliste 2023 - iSonen for terminlistesøk i 2023.

NB: For resten av året 2022 kan det være greit å sjekke begge listene, da det også er registrert 2022-stevner i listen på iSonen. Det er ikke automatikk i at de ligger begge steder!

Merk at terminlisten i iSonen pr nå kun viser planlagte/kommende arrangement. På sikt vil også avholdte arrangement vises.

Det er nå også på plass filtervisning for friidrettskrets.

Denne linken går til iSonen med tidsavgrenset søk 1.1-31.12.23.