Lisens

Om lisens

Det er krav om lisens, fra det året man fyller 13 år til og med det året man fyller 80, for å delta i alle arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubber. Frem til 13 års alder er barn forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER

Unntaksvis gjelder ikke lisensordningen i banestevner der deltakerne stiller for sin skole eller militæravdeling, ref. NFIFs lov §20.2.

For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens eller engangslisens.


For arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. 

Merk at det stilles krav om medlemskap i en friidrettsklubb for kjøp av alle lisenser, bortsett fra engangslisens for arrangementer utenfor bane. Dersom du ikke er medlem i en friidrettsklubb, kan du søke etter din nærmeste klubb HER.

Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således slettet fra ofisiell statistikk.
 

Helårslisens (13 - 80 år):

Det finnes to typer helårslisens (grunnlisens og utvidet lisens), og begge krever medlemsskap i en friidrettsklubb. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.
 
Med forsikringen vil man være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land man deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, og turmarsjer. Lisenstakere vil dessuten få rådgiving og hjelp til bestilling av time hos Idrettens Helsesenters skadetelefon. 


Priser helårslisens:

- Grunnlisens kr 550
- Utvidet lisens kr 1250

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.
 
kjøplisens.png
 

Engangslisens (13 - 80 år):

Det finnes to typer engangslisens (engangslisens på bane og engangslisens utenfor bane), men kun engangslisens på bane krever medlemsskap i en friidrettsklubb. Engangslisens på bane dekker ett (1) aktuelt arrangement på bane, mens engangslisens utenfor bane dekker ett (1) aktuelt arrangement utenfor bane. Begge lisenser kan kjøpes flere ganger av samme person.

Med forsikringen vil man kun være forsikret i det aktuelle arrangementet.

Priser engangslisens:
- Engangslisens på bane kr 100
- *Engangslisens utenfor bane (sum beregnes utifra startkontingenten - se utregning lenger ned)

Engangslisens på bane krever at stevnet/arrangementet er opprettet i iSonen.

Engangslisens utenfor bane kjøpes fra påmeldingsleverandøren i forbindelse med påmelding til det aktuelle arrangement.

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.

*Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent:

<50              Valgfritt for deltaker/kr 20**
51- 100        kr 20
101-250       kr 30
251-400       kr 40
401<            kr 50

** På startkontingenter på 50 kroner eller lavere, er det valgfritt for deltaker om man ønsker engangslisens eller ikke.

*** På karuseller skal det kun betales engangslisens en gang ut fra pris for karusellen.

**** Stafetter kr 15 pr deltager, maks kr 150

***** Ledsagere for funksjonshemmete er forsikret under funksjonærforsikringen, så fremt de er registrert av arrangør på forhånd. "Vanlige" ledsagere for "vanlige" løpere, er ikke dekket.