NFIF-logo-705x405.jpg

Sentraladministrasjonen i NFIF

AdminisdtrativLerdelse_22.png

HildeskorJPG_22.jpg

Kjetil Hildeskor, generalsekretær
Mobil: +47 901 50 944
kjetil.hildeskor@friidrett.no
Overordnede oppgaver: Daglig ledelse og overordnet personalansvar for NFIF administrasjon sentralt og i kretsene. Hovedansvarlig for forbundets utadrettede virksomhet mot klubber, kretser nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner, media, NIF, andre idretter, offentlige myndigheter, sponsorer og andre samarbeidspartnere. Ansvar for å forberede å legge frem saker for styret, og deretter ansvar for gjennomføring og oppfølging av vedtak, saker og prosesser.

NYSmedsrud.png

Kjersti Smedsrud, assisterende generalsekretær
Mobil: +47 481 96 340
Kjersti.Smedsrud@friidrett.no
Overordnede oppgaver: Lovverk, strategi og handlingsplaner, organisasjonsmøter, oppfølging NFIFs styre, utredning og høringssvar, sekretær for Lovutvalget.

 

Nobben_22.png

Berit Nøbben, økonomisjef
Mobil: +47 474 13 696
berit.nobben@friidrett.no
Kontaktperson for: Regnskap, budsjett, inngående og utgående fakturaer, lønn, personalforsikringer.

Uglem_22.png

Roar Uglem, økonomikonsulent
20 prosent stilling
Mobil: +47 909 59 638
roar.uglem@friidrett.no
Kontaktperson for: Rapportering til offentlige myndigheter, MVA-kompensasjonssøknader, utøverfondet.

Magnus_NY23.png

Magnus Trosdahl, arrangementssjef
Mobil: +47 41 42 77 91
magnus.trosdahl@friidrett.no
Ansvarlig for: Arrangement på bane, arrangement utenfor bane, lisens og overordnede spørsmål på arrangementsområdet.

Ny_Thomas.png

Thomas Hoel Syrstad, teknisk konsulent
50 prosent stilling
Mobil: +47 977 42 831
thomas.syrstad@friidrett.no
Ansvarlig for: Arrangementer, arrangementssystemer, anlegg, dommere.

Sandvig_22.png

Ole Petter Sandvig, anleggskonsulent
20 prosent stilling
Mobil: +47 900 81 518
ole.petter.sandvig@friidrett.no
Kontaktperson for: overganger, anleggsspørsmål, anleggsbefaringer.

holen.png

Roar Holen, arrangementskonsulent
40 prosent stilling
Mobil: +47 997 03 970
roar.holen@friidrett.no
Kontaktperson for: Opentrack, iSonen og andre arrangementstekniske verktøy, aldersklasser og øvelsesutvalg

Bredde_22.png

Tonje_NY23.png

Tonje Langehaug Svenneby
Mobil: +47 419 33 860
tonjelangehaug.svenneby@friidrett.no
Kontaktperson for: Organisasjon, krets, klubb og overordnede spørsmål på breddeområdet.

Hausken_22.png

Veslemøy Hausken Sjöqvist, kompetanseansvarlig
Mobil: +47 901 83 856
veslemoy.sjoqvist@friidrett.no
Kontaktperson for: Sunn Idrett. Trenerutvikling, samt trener- og dommerkurs

MauKas_22.png

Mauritz Kåshagen, trenerutviklingsansvarlig
20 prosent stilling.
Mobil: +47 954 82 003
mauritz.kashagen@friidrett.no
Kontaktperson for: Trenerkurs til og med nivå 1.

Dale_NY23.png

Mette Dale, kontaktperson for klubbutvikling og samordning av fellesoppgaver kretser.
45 prosent stilling.
Mobil: +47 481 46 807
mette.dale@friidrett.no
Kontaktperson for: Klubbutvikling. Samordning av fellesoppgaver kretser.

Baarlid_22.png

Linn Baarlid, barne- og ungdomsansvarlig
Mobil: +47 941 34 749​
linn.baarlid@friidrett.no
Kontaktperson for: TINEstafetten, Lerøy-lekene, Landslagets Friidrettsskole, Sommerleir, Friidrett i skolen.

Bjune_22.png

Ida Cathrine Bjune, prosjektkoordinator barn og ungdom
20 prosent stilling.Mobil: +47 413 07 376​idacathrine.bjune@friidrett.noKontaktperson for: Landslagets Friidrettsskole.

Idrett_22.png

Slokvik_22.png

Erlend Slokvik, sportssjef
Mobil: +47 911 00 034
Erlend.Slokvik@friidrett.no
Oppgaver og ansvar

Tjørhom_22.png

Håvard Tjørhom, toppidrettsansvarlig
Mobil: +47 918 31 067
Havard.tjorhom@friidrett.no
Oppgaver og ansvar

Bjone22.png

Mari Bjone, talentutviklingsansvarlig
80 prosent stilling
Mobil: +47 412 10 565
Mari.Bjone@friidrett.no
Oppgaver og ansvar

Hartvedt_22.png

Arnhild Hartvedt, administrativ leder idrett
Mobil: +47 901 47 422
arnhild.hartvedt@friidrett.no
Oppgaver og ansvar

Runar_NY23.png

Runar Steinstad, leder para utvikling
Mobil: +47 936 40 978
runar.steinstad@friidrett.no
Oppgaver og ansvar

Froynes_22.png

Ståle Jan Frøynes, national team manager
60 prosent stilling
Mobil: +47 901 41 998
StaleJan.Froynes@friidrett.no
Oppgaver og ansvar

Kommersiell_22.png

kineny.png

Kine Førsvoll, markedssjef
Mobil: +47 480 88 995
kine.forsvoll@friidrett.no

Ingrid_NY23.png

Ingrid Rødbotten Varden, sponsorkoordinator
Mobil: +47 904 06 300
ingrid.varden@friidrett.no
Ansvar for: Oppfølging og optimalisering av samarbeidsavtaler. Koordinering og logistikk av NFIFs sponsorers markedsmateriell til nasjonale mesterskap. Bistå med koordinering av NFIFs møteplasser og partnerturer.

Olsen_22.png

Morten Olsen, kommunikasjonsrådgiver
Mobil: +47 958 75 566
morten.olsen@friidrett.no
Ansvar for: Oppfølgning av forbundets nettside. Nyhetsvarsling internt og eksternt. Media-håndtering i forbindelse med internasjonale mesterskap. Oppfølging av forbundets handlingsplan for antidopingarbeid.

Regine_22.png

Regine Johansen, innholdsprodusent og ansvarlig for friidrettskanalen
60 prosent stilling.
Mobil: +47 977 90 667
regine.johansen@friidrett.no
Ansvar for: Norsk Friidrett på Instagram. Øvrig innholdsproduksjon til NFIFs medieplattform og sosiale/digitale kanaler inkludert Friidrettskanalen.no.

Hvordan komme seg til Norges Friidrettsforbunds lokaler? 

Vi holder til i 5. etasje på Ullevål stadion, inngang 75 K 

Ullevål stadion ligger lett tilgjengelig, og vi anbefaler å reise kollektivt eller sykle/ gå når du skal til oss. 

https://ullevaal-stadion.no/finn-frem/

https://ullevaal-stadion.no/for-besokende/  

 

Kollektivtransport 

Det er enkelt å komme seg til Ullevaal Stadion med både T-bane, trikk og buss. 

T -bane: 
Linje 4 og 5 til Ullevål Stadion 

Buss: 
Nummer 23, 24 og 25 stopper ved Ullevål stadion.  

Trikk: 
Nummer 17 og 18 fra sentrum til John Collets plass, deretter følge Sognsveien til Ullevål stadion.  

For mer info sjekk ruter.no 

Sykle/ gå 

Ullevål stadion ligger sentralt til og er lett tilgjengelig å sykle eller gå til.  

Dersom du benytter egen sykkel, har vi sykkelstativ under tak rett utenfor inngangsdøren. Ønsker du å benytte bysykkel står det et stativ rett ved t-banestoppet. I tillegg kan du parkere sparkesykkel fra de fleste sparkesykkeltjenestene utenfor Ullevål stadion 

 

Flybuss

Flybussrute FB3 passerer har stoppested på Ullevål stadion. https://www.flybussen.no/flyplasser/oslo-lufthavn/oslo-lufthavn-flybussen-connect/stoppesteder/

 

Bil 

Dersom du kommer med bil er det flere parkeringsplasser både utendørs og inne i parkeringshuset.  

PDF