ParaFriidrett

ParaFriidrett er en samlebetegnelse for friidrett for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser eller utviklingshemminger.

Alle våre friidrettsstevner i Norge er åpne for deltakelse av parautøvere. Det arrangeres også årlig Norgesmesterskap i utvalgte paraøvelser.

Bevegelseshemminger:

Dette er varige funksjonsnedsettelser som er medfødt eller ervervet gjennom skade, sykdom, ulykke eller lignende. Noen med bevegelseshemminger har behov for hjelpemidler til å kunne delta som for eksempel løpe-protese, racing-rullestol, kast-stol for sittende kasting, eller løpesykkel.
Bevegelseshemminger deles opp i ulike klasser basert på diagnose og funksjonsgrad. Dette for å gjøre konkurranser mere rettferdige der utøvere med samme grad av funksjonsnedsettelse kan konkurrere mot hverandre. Se tekst om klassifisering.

Synshemminger:

Dette er ulike synshemminger som ikke kan korrigeres med briller og som strekker seg fra sterkt svaksynt til helt blind. Helt blinde, og utøvere med svært nedsatt syn, benytter en ledsager når de løper, og har assistent til å veilede i løps- og kast-øvelser.

Utviklingshemminger:

Dette er for utøvere med ulik grad av utviklingshemminger. Det er tilbud til de som ønsker en lekbasert aktivitet og ønsker å delta på idrettsleker, og det er tilbud til de som har lettere utviklingshemminger og som ønsker å kvalifisere seg til ulike mesterskap.

Hørselshemminger:

Dette er for de som har en slik grad av hørselstap at de faller under kriteriene for deltakelse på internasjonale mesterskap i regi av International International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).