Løypemåling

Om løypemåling

Helt enkelt forklart, er løypemåling måling av en løpstrasé fra A til Å. Nøyaktig løypemåling er et helt grunnleggende krav for at arrangører, løpere og andre skal kunne være 100 prosent sikre på at løypa er nøyaktig og korrekt. Korrekt løypemåling er dessuten helt nødvendig for å kunne verifisere gyldige resultat og rekorder.

Den eneste anerkjente og godkjente internasjonale metoden for måling av landeveisløp/løp utenfor bane i dag er i regi av AIMS, og gjøres av sertifiserte løypemålere av ulik grad.

AIMS er oppnevnt av World Athletics, og utfører sin måling gjennom en kalibrert sykkelmetode. De utdanner også løypemålere og kan skilte med en mengde sertifiserte målere rundt omkring i verden. Liste over tilgjengelige AIMS-målere finnes her.

Det er kun organisasjonsledd tilsluttet WA som kan stå som offisielle ratifiseringsorgan, og i Norge er det derfor Norges Friidrettsforbund som har denne rollen.

De første nasjonale løypemålerne ble utdannet på høsten 2021 og en liste over disse finner du her. Ved behov og etterspørsel holder vi løypemålerkurs i samarbeid med AIMS og WA. Det kan du lese mer om her.