Løypemåling

Om løypemåling

Helt enkelt forklart, er løypemåling måling av en løpstrasé fra A til Å. Nøyaktig løypemåling er et helt grunnleggende krav for at arrangører, løpere og andre skal kunne være 100 prosent sikre på at løypa er nøyaktig og korrekt. Korrekt løypemåling er dessuten helt nødvendig for å kunne verifisere gyldige resultat og rekorder.

Den eneste anerkjente og godkjente internasjonale metoden for måling av landeveisløp/løp utenfor bane i dag er i regi av AIMS, og gjøres av sertifiserte løypemålere av ulik grad.

AIMS er oppnevnt av World Athletics, og utfører sin måling gjennom en kalibrert sykkelmetode, kalt Jones Counter. AIMS er også de eneste i verden som kan utdanne løypemålere og kan skilte med en mengde sertifiserte målere rundt omkring i verden.
Liste over tilgjengelige AIMS-målere finnes her.

I Norge har Kondis (Norsk organisasjon for kondisjonsidrett) stått for kontrollmåling av løyper siden innføringen i 1993, og NFIF ønsker å rette en takk for den jobben som er lagt ned over flere år.
Fra 2021/2022 er det NFIF som har overtatt rollen, da det kun er organisasjonsledd tilsluttet WA som kan stå som offisielle ratifiseringsorgan, og kun løypemålere utdannet av AIMS-målere som kan sertifiseres. Kun NFIF-approberte løp med sertifiserte løypemålere av WA/AIMS/NFIF vil godkjennes i offisielle statistikker og resultater.

De første nasjonale løypemålerne ble utdannet på høsten 2021 og en liste over disse finner du her. En liste over kontrollmålte løyper finner du her.

Ved behov og etterspørsel holder vi løypemålerkurs i samarbeid med AIMS og WA. Det kan du lese mer om her.

Nasjonal løypesertifisering krever at løpet er approbert og terminfestet på Norges Friidrettsforbunds offisielle terminliste. Først da vil NFIFs løypemålingsansvarlig gå igjennom målerapporten fra løypemåler og godkjenne/sertifisere den. Med en godkjent og sertifisert målerapport vil resultater være tellende og offisielle i statistikker og eventuelle rekorder.

Dette betyr imidlertid ikke at oppmåling av løyper utenfor den organiserte idretten er helt bortkastet. For det første vil man ha en løype med målt lengde som man kan være helt sikker på er riktig, og for det andre vil en oppmålingsrapport ha tilbakevirkende kraft slik at om løpet i fremtiden blir approbert og terminfestet så vil den kunne bli sertifisert.

Hvordan får vi løpet vårt approbert og terminfestet?

For å få løpet approbert og terminfestet, må en friidrettsklubb stå som teknisk arrangør.

Friidrettsklubben må da:

  • Være tatt opp av idrettskretsen, friidrettskretsen og friidrettsforbundet
  • Betale lisens/kontingent til friidrettskretsen
  • Ha en profil i terminlista
  • Legge inn løpet i terminlista
  • Betale lisens for arrangementet

Selve praksisen rundt det å være teknisk arrangør, kan løses på mange måter (i mange tilfeller er det en ren pro forma). Noen av disse måtene er:

  • At klubben legger inn løpet i terminlista (pro forma)
  • At klubben stiller med funksjonærer
  • At klubben tar seg av det praktiske ifm selve løpet (bestilling av løypemåling, tidtaking, premier, startnummer etc.)
  • At klubben står som eier i selskapet, og således har rett på overskuddet

Uansett hvilken løsning man kommer fram til, er det viktig at begge parter har en skriftlig avtale som begge er fornøyd med. For Norges Friidrettsforbund, er det viktigste at eventuelt overskudd går tilbake igjen til idretten, og ikke rett i lomma på kommersiell/privat samarbeidspartner. Det bør også legges til, at uavhengig av samarbeidsform bør klubben alltid profileres med logo etc. i alt som er tilknyttet selve arrangementet. Sponsorer av klubben bør dessuten ha prioritet ifm løpet, og ikke være i konflikt med eventuelle andre sponsorer av løpet.

For at en løype skal kunne godkjennes, må i utgangspunktet tre kriterier være oppfylt:

1. At løpet er approbert og terminfestet

2. At løypemåleren er utdannet (kun av AIMS) og sertifisert som enten C, B eller A-måler. Liste over sertifiserte løypemålere finner du her.

3. At nasjonal oppmålingsdokumet er brukt og godkjent av NFIFs løypemålingsansvarlige


Tidligere oppmålte løyper kan dog bli godkjente dersom løypemåleren er sertifisert, og arrangøren kan vise til at løpet var terminfestet det året. I tillegg må rapporten fra oppmålingen sendes inn til NFIFs løypemålingsansvarlige og godkjennes.

Under finner du en oppsummering på 1 time, av hvordan løypemåling vil foregå i Norge: