Klima- og miljørapporter

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårnsertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).  Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

For bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no

Norges Friidrettsforbund ble sertifisert Miljøfyrtårn i april 2021.

NFIF skal

...være en tydelig avsender av bærekraft og viser at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor ved å velge miljøvennlige løsninger. NFIF skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning, overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten og de kravene NFIF selv definerer utover dette.  NFIF skal kontinuerlig utvikle og forbedre miljøledelsessystemet for å forbedre miljøprestasjonen.