Utvalg i Norges Friidrettsforbund 2021-2023 / 2023-2025

Lovutvalget, Kontrollutvalget og Valgkomite er tingvalgte utvalg. De øvrige utvalgene er oppnevnt av styret. De tre første er oppdatert etter Friidrettstinget 2023.

Leder:
Kalle Glomsaker
901 32 838 
kalle@maraton.no

Medlemmer:
Kjellaug Eik
992 25 457  
kje-eik2@online.no

Johnni Håndstad
995 77 390
johnni.handstad@tromsfylke.no, johnni9@online.no

Ane Kristine Rostrup
908 37 024
ane.kristine.rostrup@sandnes.kommune.no

Svein Aasen
482 99 981
svein.aasen@multiconsult.no

Siri Ask Fredriksen
419 00 996
Siriaskfredriksen@gmail.com

Ole Petter Sandvig (administrasjonen)
900 81 518
ole.petter.sandvig@friidrett.no

Thor Gjesdal (administrasjonen)
986 20 227
Thor.Gjesdal@friidrett.no

Leder:
Ragnfrid M.N. Llano
930 29 578
ragnfridllano@gmail.com

Medlemmer:
Astrid Farbu
950 07 055
Astri_farbu@hotmail.com

Nadia Akpana Assa
483 93 982
Nadiaakpana@outlook.com

Morten Fossemellem
477 57 849
Morten@vtf.no

Tommy Storøygard
415 51 410
tommy@rjukan-vvs.no

 

Leder:
Terje Hoffmann
909 12 385
Terje.hoffmann@domstol.no

Medlemmer:
Jan Olav Hay
419 33 084
Jan.olav.hay@sf-nett.no

Heidi Hvistendahl
412 91 263
hei-hv@online.no

Kari Ann Nygård
916 70 935
Kan-nyga@online.no

Espen Jahren
478 54 585
espen@absolutt-sportsreiser.no

Victor Øvregård
482 53 656
Ovregaard.victor@gmail.com

Helge Sveindal Rosfjord
954 90 622
helsveros@yahoo.com

Thor Gjesdal (administrasjonen)
986 20 227
Thor.gjesdal@friidrett.no

Leder:
Tore Hordnes
416 73 717
thordnes@gmail.com

Medlemmer:
Odd Bratt
917 44 313
obbratt@online.no

Anne Farseth
928 41 205
Anne.farseth@hotmail.com

Roar Uglem (administrasjonen)
909 59 638
Roar.uglem@friidrett.no

Karoline Bjerkeli Grøvdal

Karsten Warholm

Leder:
Hege Jeanette Henriksen
953 00 770
hege@nocra.no

Medlemmer:
Caroline Nyhus
994 84 120
caroline@nocra.no

Hilde Therese Remø
977 69 356
hilde88@hotmail.com

Line Hofoss Holm
920 21 155
line@nocra.no

Leder:
Anne Merethe Moe Dahlen
926 38 448
vitasen@hotmail.no

Medlemmer:
Øivind Røraas
971 73 540
roraas.oivind@gmail.com

Hans Kr. Sætrum
906 14 764
hksatrum@online.no

Varamedlem:
Bjørg Larsen
918 40 920
Bjo-la@online.no

Leder:
Terje Hoffmann
909 12 385
terje.hoffmann@domstol.no

Medlemmer:
Runa Skrove Falch
971 11 039
runaskrovefalch@gmail.com

Per Gammelgård
926 28 484
pergammelgard@gmail.com

Eiline Breilid
977 07 228 
Eline_kif@hotmail.com

Nils Johan Waldenstrøm
905 73 846
Nils.waldenstrom@redcross.no

Første varamedlem:
Per Magne Pedersen
908 39 410
per.magne.pedersen@lyse.net

Andre varamedlem:
Gunnheid Eidissen Berg
413 05 514
gunnheid.e.berg@gmail.com

Leder:
Torun Øvergaard Aarvik
470 35 559
torun.overgaard.aarvik@tryg.no

Medlemmer:
Dag Henry Nilsen
408 13 434
daghenrynilsen22@gmail.com

Daniel Kvalvik
459 75 983
daniel@kvalvik.no

Bodil Ryste
975 18 349
bodil.ryste@idrettsforbundet.no

Leder:
Bjørge Pedersen
952 98 383 
bjorgep@online.no

Medlemmer:
Tore Bredesen
995 69 322 
tore.bredesen@notodden.kommune.no

Helge Brueland
452 03 710 
helgbrue@online.no

Stian Flo
909 50 138 
stian_flo@hotmail.com

Per Ellef Ryen Aalerud
411 26 290
peaaleru@uio.no

Leder:
Jo Nesse
926 99 045
jo.nesse@storebrand.no

Medlemmer:
Trond Engevik
907 65 396
Trond.engevik@gmail.com

Jan Jørgen Moe
948 66 001
jjmoe@online.no

Tore Johansen
950 17 295
tore50@online.no

Stein Fossen
473 02 945
stein.fossen@nhh.no

Rolv Gunnar Gitlestad
383 47 863 
Rolv.gunnar@gmail.com

Ole Petter Sandvig (administrasjonen)
900 81 518
ole.petter.sandvig@friidrett.no

Leder:
Runar Bålsrud
917 08 227
rbaal@online.no

Medlemmer:
John Ertzgaard
928 99 929
ertzgaard@tjalve.no

Erlend Slokvik (administrasjonen)
911 00 034
Erlend.slokvik@friidrett.no

Mari Bjone (administrasjonen)
412 10 565
Mari.Bjone@friidrett.no

Erik Sakshaug
477 52 077
eriksakshaug@gmail.com

Lars Ola Sundt
905 40 216
lars.ola.sundt@idk.no

Hilde Stokvold Gundersen
412 98 517
hsg@hvl.no

Hanne Haugland
928 69 640
hanne.haugland@olympiatoppen.no

Mette Karin Ninive
970 75 982
Mette.ninive@hedmark.org

Leder:
Nils Hætta
916 31 506
nils@msm.no

Medlemmer:
Maria Vaseli
958 79 044
maos@statsbygg.no

Thomas Føre
992 28 089
tkf@eimskip.com

Leder:
Helge Sveindal Rosfjord
954 90 622
helsveros@yahoo.com

Medlemmer:
Kari Forseth
913 30 236
forsethkari@gmail.com

Ruth Nilsen
938 83 689
Ruthmargrethe.a.nilsen@gmail.com

Christian Kielland
975 82 207
christian@jacob.no

Mathea Ekberg Bringedal
465 26 709
matheaekbergb@gmail.com

Maren Kristine Grindheim
479 54 450
Marenkristine03@gmail.com

Helen Solheim Volden
941 36 577
Helen.volden@lyse.net

Leder: 
Marit Berg Bjerknes - oppnevnt på styremøte i NFIF 24. mai 2022.
905 33 438
marit_kbb@live.no

Medlemmer:
Olav Engen
901 72 776
olav@samgla.no

Ragnar Nygård
928 96 338 
post@ultra-ragnar.net

Heidi Grønvoll
948 82 302 
heidis_post@hotmail.com

Jo Inge Norum (utøverrepresentant)
934 16 516
Jino@online.no

Leder:
Henrik Carstens
932 01 177
henrik@carstens.no

Medlemmer:
Kari Ann Nygård
916 70 935
kan-nyga@online.no

Quincy Douglas
466 72 818
douglascoaching@outlook.com

Runar Bålsrud
917 08 227
rbaal@online.no

Fride Vågen - Ungdomsrepresentant
952 18 688
fridevaagen@gmail.com

Jenny Marie Kirkeeide - Vara Ungdomsrepresentant
915 66 571
jennymdata@gmail.com
Leder:
Torrey Enoksen
908 23 330 
torrey@online.no

Medlemmer:
Kjell Ivar Robertsen
971 35 227
Kir64@online.no

Stein Fossen
473 02 945 
stein.fossen@nhh.no

Kalle Glomsaker
901 32 838 
kalle@maraton.no

Harald Nygård
930 85 737 
H_nygaard@hotmail.com

Jan Rolstad
480 26 311 
janarolstad@gmail.com

Heidi Barth
904 78 457
Heidibarth1961@gmail.com

Anne Merete Moe Dahlen
926 38 448
vitasen@hotmail.com

Magnus Dehli Vigeland
996 43 468
magnusdv@gmail.com