Helseattest og helsesertifikat

Norges Friidrettsforbund setter utøvernes helse foran prestasjon, og praktiserer både helseattestordningen, som er en ordning som gjelder alle, pluss en ordning med helsesertifikat. Hvem som må ha helsesertifikat står lenger ned i saken. Nytt for 2023 er at helseattesten er digitalisert og at alle som deltar i Hovedmesterskapet må ha godkjent helseattest.

Helseattest 

Helseattesten er et samarbeidsprosjekt mellom flere særforbund og Sunn Idrett. Gjennom denne attesten helseklareres alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt.

Nytt for 2023 er at helseattesten er digitalisert og at alle som deltar i Hovedmesterskapet må ha godkjent helseattest.

Formålet med helseattesten bygger på at Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, samt ønsker sunne og friske utøvere. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsmessige eller andre relevante medisinske utfordringer som bør tas tak i før det er aktuelt med internasjonal representasjon. 

Praktisk er det opp til utøverne selv å administrere prosessen.Helseattesten gjennomføres og sendes inn straks det er utført.
Utøvere som skal representere innendørs før dette må levere helseattest minimum 2 uker før uttak/deltagelse.

 Det er utøver/foresatte sitt ansvar at helseattesten er levert i tide, og er godkjent.

Helseattesten består av to deler. Både egenerklæringsskjemaet og legeerklæringen må være utfylt, samt signert og sendt inn digitalt før innleveringsfristen. 

Vurdering av attesten utføres av fysioterapeut/lege i forbundet når egenerklæring og legeundersøkelse er sendt inn. Om det trengs ytterligere informasjon eller attesten ikke er godkjent vil du bli kontaktet av helseattestteamet i NFIF.

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene.
Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere (foresatte logger inn og fyller ut sammen med utøver).

Alle utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver i regi av NFIF må avgi helseopplysninger ved å sende inn helseattesten.

Flyten i den digitale ordningen:

For utøver:Egenerklæringen:

 1. Den digitale Helseattestløsningen krever at utøver over 16 år har egen Bank ID. For utøver under 16 år logger foresatte inn.
 2. Utøver/foresatt går inn her.
 3. Logger seg på med Bank ID eller Bank ID på mobil.
 4. Dersom du er logget inn som foresatt må du velge hvem du ønsker å registrere.
 5. Svar på skjemaet ved å følge instruksjonen og avslutt med å trykke på Send Egenerklæring.
 6. Du vil motta SMS med bekreftelse på mottatt egenerklæring.

Legeundersøkelsen:

 1. Bestill time hos legen i god tid
 2. Kopier link til denne siden og ha denne klar når du kommer til legen. Send linken til lege på telefon eller mail når du er på legekontoret. Det er viktig at du hjelper legen sånn at undersøkelsen kan registreres digitalt. Dette er veldig enkelt, bare legen får tilgang til linken! 
 3. Legen går gjennom egenerklæringen på nettet, fyller ut legeundersøkelsen og sender inn elektronisk. 
 4. Dersom legen ikke får sendt inn digitalt må du som utøver sende inn undersøkelsen på papir i posten.

Lenke til infoskrivet for leger.

For legen:

Legeeklæringen:

 1. Legen går inn her.
 2. Logg inn med Bank ID eller Bank ID på mobil.
 3. Fyll inn fødselsnummeret til utøveren og trykk søk.
 4. Trykk på kortet med utøveren og du vil få opp to faner.
 5. Gå inn på egenerklæringen og gå gjennom den.
 6. Gå så inn på Helseattesten og fyll ut legeerklæringen.
 7. Huk av for samtykke og send inn.
 8. Når det er gjort vil du få en bekreftelse på SMS.

Spørsmål om helseattestordningen eller hjelp til å finne opplysninger om helsehjelp kontakt Maren Stjernen - mobil 958 53 399.

NB: Dersom du ikke får sendt inn helseattesten digitalt kan den sendes på papir til:

Maren Stjernen
Helseavdelingen
Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen
0840 Oslo

Helsesertifikat

Vi opptatt av at jentene som representerer Norge på friidrettsbanen, i terrenget og på landeveien skal være gode forbilder og ha en god helse.

Derfor har vi i samarbeid med Olympiatoppen og Sunn Idrett innført en ordning med «helsesertifikat» for alle kvinnelige utøvere under 30 år som konkurrerer på landslagsnivå på mellom- og langdistanse samt kappgang (det vil si alle distanser fra 800 meter og oppover). Også kvinnelige utøvere som skal delta i løpsøvelser på 800 meter eller lengre i forøvelsene på Bislett Games skal ha gyldig helsesertifikat. Er du over 30 år trengs det imidlertid kun helseattest.

Sertifikatet utstedes på bakgrunn av en helsesjekk som utføres av på forhånd definerte helsearbeidere, og vil gjelde for et bestemt tidsrom.
Gyldigheten av sertifikatet vil kunne variere fra utøver til utøver avhengig av den enkeltes situasjon. 
Det er uansett utøverens eget ansvar å sørge for at sertifikatet fornyes innen utløpsdato. Sertifikatet skal være gyldig ved uttaksdato.

Slik går du frem for å skaffe deg helsesertifikatet:

Book time lokalt/regionalt på følgende steder hos lege eller ernæringsfysiolog. Det er en egenandel per konsultasjon som må dekkes av utøveren.
Fyll ut egenerklæringsskjema digitalt i Helseboka før timen dersom du går til  en av legene i nettverket (da trenger du ikke å gå til fastlegen i tillegg). Husk at helseattesten for 2023 skal sendes inn senest 1. mai, mens helsesertifikatet fornyer du før gyldigheten er utløpt. Klikk på uthevede navn under for å sende mail.

 • Oslo: Kontakt ernæringsfysiolog Anu Koivisto-Mørk eller ernæringsfysiolog Hanne Lessner. Legene Ellen Moen eller Aasne Fenne Hoksrud (du må kontakte Helseavdelingen på OLT på telefon 24 07 57 10 og bestille time). 
 • Trøndelag: OLT Midt-Norge, Granåsen legesenter, telefon 73 18 65 30, og bestill time hos legene Are Løset eller Ola Berger. Nord Trøndelag: Bestill time hos lege Håvard Dybdahl ved Røstad Legesenter, Levanger, telefon: 74 08 50 50. 
 • Lillehammer: OLT innlandet, kontakt Aktivklinikken Håkons hall: telefon 41 75 60 00, og bestill time hos lege Petter Sørensen.
 • Stavanger: Kontakt Kristin Kommedal eller kontakt lege tilknyttet OLT Sørvest Stian Ellingsen Lobben.
 • Bergen: Bestill time hos ernæringsfysiolog Håvard Rise, OLT Vest.
 • Kristiansand: Monica Klungland Torstveit (Dr.grad. "Kv. utøvertriaden"/ fys.akt. og ernæringsviter).
 • Bodø: Ernæringsfysiolog Kristin B. Lundestad
 • Ved spørsmål om ordningen, kontakt Maren Stjernen eller telefon 95 85 33 99.

Les mer om bakgrunnen for ordningen her.

Artikler om RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports) finner du her og her. Her kan du lese hva RED-S er. IOCs konsensus statement om RED-S finner du her.