Reglement NM og UM 2023

NM-reglementene er under omarbeiding. De delene som gjelder innendørsmesterskapene er linket til under her. De øvrige delene vil bli lagt ut så snart de er ferdigstilt. For ungdomsmesterskapene innendørs har styret bestemt at de vil bli arrangert etter UM-reglementet for 2022.