Klasseinndeling & Øvelsesutvalg

Klasseinndeling & Øvelsesutvalg

I trekkspillfanene under kan du lese mer om klasseinndeling, øvelsesutvalg, premiering, rangering med mere.

Verdt å vite:

Definisjon av barn i idretten:
6 til 12 år

Definisjon av ungdom i idretten:
13 til 19 år

Friidrettslisens:
13 til 80 år (Idrettens barneforsikring gjelder før dette)

Barn i aldersklasser:
0 til 5 år

Rekrutt i aldersklasser:
6 til 9 år

Junior i aldersklasser:
18-19 (U20) og 20-22 (U23)

Veteran i aldersklasser:
35 til 100+

Minimum aldersgrense for senior i NM:
16 år

Klasseinndeling i Junior-NM:
15-19 (U20) og 20-22 (U23)

I idretten gjelder alder pr. 31.12 i konkurranseåret

Premiering 0-10 år:
Ved premiering skal alle til og med 10 år ha samme premie

Premiering 11 og 12 år:
Kan rangeres, men deltakerpremie til alle   

Rangering i friidretten:
11 år (hvis formålstjenlig) og oppover

Friidrettsstatistikk:
13 år og oppover

NFIF anbefaler for øvrig ikke utdeling av pengepremier til deltakere under 16 år

Øvelsesutvalg for løp utenfor bane:

Opptil 500 m                                                  0-5 år

Opptil 1 km                                                    Minimum 6 år

Opptil 3 km                                                    Minimum 10 år

Opptil 5 km                                                    Minimum 11 år

Opptil 10 km                                                  Minimum 13 år

Opptil Halvmaraton                                         Minimum 15 år

Lenger enn halvmaraton                                  Minimum 18 år

Aldersklasser for løp utenfor bane:

Betegnelse:                                                    Årsklasse(r):

0-5                                                                 0-5 år

6-9                                                                 6-9 år

10                                                                   10 år

11                                                                   11 år

12                                                                   12 år

13                                                                   13 år

14                                                                   14 år   

15                                                                   15 år

16                                                                   16 år

17                                                                   17 år

18-19                                                             18-19 år

20-22                                                             20-22 år

23-34                                                             23-34 år

35-39                                                             35-39 år

40-44                                                             40-44 år

45-49                                                             45-49 år

50-54                                                             50-54 år

55-59                                                             55-59 år

60-64                                                             60-64 år

65-69                                                             65-69 år

70-74                                                             70-74 år

75-79                                                             75-79 år

80-84                                                             80-84 år

85-89                                                             85-89 år

90-94                                                             90-94 år

95-99                                                             95-99 år

100+                                                               100 år og oppover

Tillatte koblingsklasser:

11-12                                                             11-12 år

13-14                                                             13-14 år

15-17                                                             15-17 år

80+                                                                 80 år og oppover