Klasseinndeling & Øvelsesutvalg

Klasseinndeling & Øvelsesutvalg

I trekkspillfanene under kan du lese mer om klasseinndeling, øvelsesutvalg, premiering, rangering med mere.

Verdt å vite:

Definisjon av barn i idretten:
6 til og med12 år

Definisjon av ungdom i idretten:
13 til og med 19 år

Friidrettslisens:
13 til og med 80 år (Idrettens barneforsikring gjelder før dette)

Barn i aldersklasser:
0 til og med og med 5 år

Rekrutt i aldersklasser:
6 til og med 9 år

Klasseinndeling, UM:
15, 16, 17 og 18-19 (4 klasser)

Klasseinndeling, junior:
15-19 (U20) og 20-22 (U23)

Senior:
Fra og med 15 år og oppover, med unntak i NM der 16 år og oppover gjelder

Veteran i aldersklasser:
35 til 100+

Annet:
- I idretten gjelder alder pr. 31.12 i konkurranseåret
- En utøver kan kun delta i en høyere klasse dersom øvelsen ikke arrangeres i utøverens egen klasse. Unntaket er UM og NM.
- Utøvere opp til og med 14 år skal ikke konkurrere sammen med senior og junior. Det må utvises forsiktighet ved påmelding av utøvere i eldre årsklasser enn den årsklassen utøveren tilhører.

Premiering 0-10 år:
Ved premiering skal alle til og med 10 år ha samme premie

Premiering 11 og 12 år:
Kan rangeres, men deltakerpremie til alle   

Rangering i friidretten:
11 år (hvis formålstjenlig) og oppover

Friidrettsstatistikk:
13 år og oppover

NFIF anbefaler for øvrig ikke utdeling av pengepremier til deltakere under 16 år

Friidrettens øvelsesutvalg er påbudt for klubber å forholde seg til.

Øvelsesutvalg for løp utenfor bane:

Opptil 500 m                                                  0-5 år

Opptil 1 km                                                    Minimum 6 år

Opptil 3 km                                                    Minimum 10 år

Opptil 5 km                                                    Minimum 11 år

Opptil 10 km                                                  Minimum 13 år

Opptil Halvmaraton                                         Minimum 15 år

Lenger enn halvmaraton                                  Minimum 18 år

Det kan ellers være verdt å vise til det som står både i våre (NFIF) lisensvilkår (fra 13 år og oppover) og i NIFs vilkår (barneforsikring):

«Sikkerhetsforskrifter – hva idrettsutøveren selv har ansvar for Forsikringen er overtatt på betingelse av at sikrede overholder særforbundets gjeldende regler for startberettigelse og kamp og konkurranseregler for særidretten, jf. I henhold til kapittel 6-2 og 14-2 i lov for NIF og Olympiske komite. Har sikrede ikke overholdt disse bestemmelsene, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort etter Forsikringsavtaleloven § 13-9.»

Aldersklassene fremgår av de nasjonale bestemmelsene, og er påbudt for klubbene å forholde seg til.

Aldersklasser for løp utenfor bane:

Betegnelse:                                                    Årsklasse(r):

0-5                                                                 0-5 år

6-9                                                                 6-9 år

10                                                                   10 år

11                                                                   11 år

12                                                                   12 år

13                                                                   13 år

14                                                                   14 år   

15                                                                   15 år

16                                                                   16 år

17                                                                   17 år

18-19                                                             18-19 år

20-22 (U23)                                                    20-22 år (U23)

23-34                                                             23-34 år

35-39                                                             35-39 år

40-44                                                             40-44 år

45-49                                                             45-49 år

50-54                                                             50-54 år

55-59                                                             55-59 år

60-64                                                             60-64 år

65-69                                                             65-69 år

70-74                                                             70-74 år

75-79                                                             75-79 år

80-84                                                             80-84 år

85-89                                                             85-89 år

90-94                                                             90-94 år

95-99                                                             95-99 år

100+                                                               100 år og oppover

Tillatte koblingsklasser:

11-12                                                             11-12 år

13-14                                                             13-14 år

15-17                                                             15-17 år

U20                                                                15-19 år

Senior                                                             15 år og oppover (16 år og oppover i NM)

Veteran                                                           35 år og oppover

80+                                                                 80 år og oppover

5 km og 10 km: 

U20 og senior 

 

Halvmaraton: 

U23 og senior 

 

Maraton: 
Senior 

 

Motbakke: 

U20 og senior 

 

24-timers: 

Senior 

 

100 km: 

Senior 

 

Terrengultra: 

Senior 

 

Terreng, kort løype: 

U20 og senior (UM) 

 

Terreng, lang løype: 

U20 og senior (UM) 

 

For øvrig: 

  • Alle NM har 15-19 som junior (U20) 
  • UM-klasser er 15, 16, 17 og 18+19 (4 klasser) 
  • Veteranutvalget definerer hvilke veteranmesterskap som skal ha status som NM 
  • Utøvere kan kun melde seg på i én klasse