Konkurranser for barn og ungdom

Målet med konkurranser for barn og ungdom er at alle har det gøy på friidrettsbanen og opplever mestringsglede. For å sikre at barn og ungdom kan få en gradvis stigende progresjon hele veien i utviklingen har NFIF utformet regler og retningslinjer for konkurranser. 

Målet er at alle skal ha det gøy på friidrettsbanen og oppleve mestring. NFIF har utarbeidet retningslinjer, i tillegg til et påbudt øvelsesutvalg, for å sikre at barn og ungdom kan få en gradvis stigende progresjon hele veien i utviklingen. Ved å følge øvelsesutvalget bidras det til at barn og ungdom opplever idrettsglede og mestring, sikrer gunstig utvikling og motvirker frafall. 

Ja, øvelsesutvalget er påbudt for klubber å forholde seg til. 

En utøver kan konkurrere i en eldre aldersklasse dersom øvelsen ikke arrangeres i utøverenes egen klasse, men det må utvises forsiktighet ved påmelding av utøvere i eldre årsklasser. 

I kastøvelser er det øvelsen og ikke redskapets vekt som gjelder, og
i hekkeøvelser er det øvelsen og ikke hekkehøyder som gjelder. 

Gutter og jenter som hører til i 15-årsklassen eller høyere, kan
starte i junior eller seniorklasser såfremt arrangøren ikke har bestemt
noe annet. Utøvere i årsklassene 10-14 år kan starte i eldre
årsklasser såfremt arrangøren ikke har bestemt noe annet, men disse
utøverne tillates ikke å konkurrere med utøvere fra senior eller
juniorklassen.

I banestafetter kan utøvere rykke opp i en eldre klasse, uten at dette får
innvirkning for hvilken klasse de må starte i individuelle øvelser.

Barneidrettsbestemmelsene

Barnas rettigheter