Hekk ungdomskamp.jpg

Dommerutdanning

Friidrettsdommeren har en sentral rolle i alle friidrettsarrangementer. Det arrangeres jevnlig kurs og under ligger mer informasjon om de ulike kursene og kompetansen man oppnår. På denne siden finner du informasjon om dommerkurs i friidrett. Påmelding til kurs skjer i MinIdrett, men informasjon på din egen krets sin hjemmeside.  Friidrettens håndbok finner du i friidrettsshopen.

Her finner du kontaktinformasjon til kretsenes dommeransvarlige.

Kretsdommerkurs er dommernes introduksjonskurs, og retter seg mot å utdanne dommere til regionale arrangementer. Kurset gir innføring og opplæring for å kunne ha dommeroppgaver i friidrett. Kontakt din friidrettskrets for informasjon om kurs. 

Kretsdommerutdanningen består av følgende deler:
1. Fysisk eller digitalt kurs, 8 timer som gjennomføres sammen med kurslærer. Påmelding til kurs skjer via MinIdrett.

2. E-læring som finnes her: https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=59

3. Digital eksamen (også på e-kurs-plattformen)

4. Praksis som kretsdommeraspirant på tre stevner/arrangementer, bekreftelses lastes opp i det digitale klasserommet

Digitalt klasserom for 2024: https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1767

 

Pensum kretsdommerkurset:

Friidrettens håndbok NB! Det har kommet endringer etter at denne boken ble gitt ut.

Slik blir du kappgangdommer

Friidrett for barn og unge (NFIF, 2017) https://www.friidrett.no/globalassets/barn-og-ungdom/handboken/handbok_barn_og_ungdom.pdf  NB! Det har kommet endringer etter at dette heftet ble publisert. Se her: https://www.friidrett.no/barn-og-ungdom/konkurranser-for-barn-og-ungdom/

 

Ikke obligatorisk pensum:

Arrangørhåndbok (NFIF 2016): https://www.friidrett.no/kompetanse/arrangement/  

For kursholdere:
Presentasjon krets- og forbundsdommerkurs finner du som powerpoint-presentasjon under kursmateriell.

 

NAR erstatter forbundsdommerkurset

Forbundsdommerkurset fases ut fordi NFIF må følge WAs dommerstige, og det er NAR-kurset - et heldigitalt e-kurs - som erstatter forbundsdommerkurset.

NAR er et kurs for de som ønsker å være dommere på arrangement på nasjonalt plan, og bygger videre på kretsdommerkurset. Kurset gir kompetanse og bakgrunn for å bli leder for arrangement.

NAR-kurset får du tilgang til via denne linken:

https://elearning.worldathletics.org

Etter innlogging velger du National Athletics Referee (NAR):

Kontakt friidrett@friidrett.no for informasjon om kurs. 

Forbundsdommerkurs i kappgang har til hensikt å kvalifisere dommere på klubb, krets- og forbundsplan til dommeroppgaver i kappgang. Kurset gir kompetanse og bakgrunn for å bli leder i kappgangøvelser. Kontakt friidrett@friidrett.no for informasjon om kurs.

Kursplan: Kursplan for forbundsdommerkurs i kappgang september 2016.pdf

Kursmateriell: Dommar i kappgang.pptx 

Kretsstarterkurs er et kurs for deg som ønsker å ha starteroppgaver i friidrett på klubb, krets - og nasjonal plan.

Forbundsstarterkurs er et kurs for deg som ønsker å være starter på arrangement på nasjonale mesterskap og elitestevner. 

Kontakt friidrett@friidrett.no for informasjon om kurs. 

For kurslærer:
Presentasjon Kretstarterkurs finner du under kursmateriell.

 

 

I kretsdommeropplæringen inngår et e-læringskurs som finner du her. For å få tilgang til kurset, kreves innlogging via MinIdrett. Dette gjør at du får kurset registrert på din idretts-CV og NFIF får oversikt over hvem som har gjennomført kurset.