Hekk ungdomskamp.jpg

Dommer

Friidrettsdommeren har en sentral rolle i alle friidrettsarrangementer. Det arrangeres jevnlig kurs og under ligger mer informasjon om de ulike kursene og kompetansen man oppnår.

Her finner du kontaktinformasjon til kretsenes dommeransvarlige.
Denne oversikten er under oppdatering.

Kretsdommerkurs er dommernes introduksjonskurs, og retter seg mot å utdanne dommere til regionale arrangementer. Kurset gir innføring og opplæring for å kunne ha dommeroppgaver i friidrett. Kontakt din friidrettskrets for informasjon om kurs. 

Kursplanen til kretsdommerkurs.

For kursholdere:
Presentasjon krets- og forbundsdommerkurs finner du som PP presentasjon og pdf under kursmateriell.

 

Forbundsdommerkurs er et kurs for de som ønsker å være dommere på arrangement på nasjonalt plan, og bygger videre på kretsdomerkurset. Kurset gir kompetanse og bakgrunn for å bli leder for arrangement. Kontakt friidrett@friidrett.no for informasjon om kurs. 

Kursplan: Kursplan forbundsdommerkurs 5.1.2016.pdf

For kurslærer:
Presentasjon Forbundsdommerkurs  som pp presentasjon eller pdf finner du under kursmateriell.

Forbundsdommerkurs i kappgang har til hensikt å kvalifisere dommere på klubb, krets- og forbundsplan til dommeroppgaver i kappgang. Kurset gir kompetanse og bakgrunn for å bli leder i kappgangøvelser. Kontakt friidrett@friidrett.no for informasjon om kurs.

Kursplan: Kursplan for forbundsdommerkurs i kappgang september 2016.pdf

Kursmateriell: Dommar i kappgang.pptx 

Kretsstarterkurs er et kurs for deg som ønsker å ha starteroppgaver i friidrett på klubb, krets - og nasjonal plan.

Forbundsstarterkurs er et kurs for deg som ønsker å være starter på arrangement på nasjonale mesterskap og elitestevner. 

Kontakt friidrett@friidrett.no for informasjon om kurs. 

For kurslærer:
Presentasjon Kretstarterkurs finner du under kursmateriell.

 

 

I kretsdommeropplæringen inngår et e-læringskurs som finner du her. For å få tilgang til kurset, kreves innlogging via MinIdrett. Dette gjør at du får kurset registrert på din idretts-CV og NFIF får oversikt over hvem som har gjennomført kurset. 

World Athletics har opprettet en egen portal for e-læring. Her finnes mye godt dommerstoff, inkludert videoer og illustrasjoner som beskriver ulike deler av alle øvelsene på friidrettsbanen. Nyttig for dommere, trenere og utøvere! 

E-læringen finner dere her. 

Veiledning til hvordan dere enkelt og gratis kan lage en profil for å få tilgang til alle deler av portalen finner dere her.