Representasjon

Representasjon er i henhold til NFIFs lov. For representasjon i NM kommer dessuten NM-reglementet i tillegg.

Overganger kan skje på de tre måtene som nevnt under.

I tillegg kommer noen unntak for gutter og jenter 14 år og yngre og dersom klubben skulle bli oppløst. 

Representasjon er også avhengig av eventuelle gyldige overbyggingsavtaler.