Bærekraft

NFIF skal

...være en tydelig avsender av bærekraft og vise at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor ved å velge miljøvennlige løsninger. NFIF skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning, overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten og de kravene NFIF selv definerer utover dette.  NFIF skal kontinuerlig utvikle og forbedre miljøledelsessystemet for å forbedre miljøprestasjonen.