Talentutvikling

IMG_41.png

Klikk på bildet for å få høyoppløslig versjon som pdf.

Norges Friidrettsforbund jobber etter en talentutviklingsmiljømodell som handler om positiv læring og helhetsutvikling. Det er forsket mye på gode utviklingsmiljøer, og vi i NFIF baserer vår filosofi på helhet, positiv læring og betydning av gode relasjoner i et mestringsmiljø. NFIF har som ett av hovedmålene i strategisk plan å vinne medaljer i internasjonale seniormesterskap.

For å illustrere hvordan vi tenker, har vi laget en talentutviklingsmiljømodell som baserer seg på Kristoffer Henriksens forskning om talentutvikling i et økologisk perspektiv. Se modellen i illustrasjonen over og trykk på lenken for å høre utøvere og trenere snakke om hva de ulike faktorene betyr for dem i  praksis.

Denne modellen underbygger betydningen av et godt fellesskap og den har mange viktige punkter for å danne en forståelse av hva som er helhetlig utvikling av et talent og hva som kreves av miljøet rundt.