Flytteoverganger

Alle representasjonsoverganger er regulert av NFIFs lov. All representasjon er regulert i §§20-22. Er du ikke helt sikker på hvordan dette fungerer eller hvem som skal ha informasjon om overgang, les disse paragrafene nøye.

Skjema for flytteoverganger (dette er en word-utgave)

Overgangene gjelder fra den dato som står oppgitt ut for den enkelte utøver.