Ordinære overganger

Alle representasjonsoverganger er regulert av NFIFs lov. All representasjon er regulert i §33. Er du ikke helt sikker på hvordan dette fungerer eller hvem som skal ha informasjon om overgang, les disse paragrafene nøye.

Skjema for ordinær representasjonsovergang (word-utgave)

Skjema for ordinær representasjon (pdf. utgave)

Overgangene er pr. 1. januar