88889.jpg
Salum Kashafali. Foto: Bildbyrån.

Klassifisering i ParaFriidrett

Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelser rettferdige. Akkurat som i bryting, boksing og vektløfting, hvor utøvere kategoriseres basert på vekt, blir utøvere med funksjonsnedsettelse delt i klasser på bakgrunn av grad av funksjonshemning i forhold til den enkelte idrett. Dette for at konkurransene skal bli mest mulig rettferdige.

Det er ulike former for klassifisering ut fra type funksjonsnedsettelse.

Det er egne klasser og underklasser for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede. 
Alle utøvere med en medisinsk diagnose som er godkjent innen klassifiseringssystemet kan klassifiseres. Merk at det er minstekrav til grad av funksjonsnedsettelse for å få en klasse, så selv om det foreligger en diagnose er dette ingen garanti for å bli klassifisert.

Det er altså funksjonsgrad, og ikke diagnose, som legges til grunn ved tildeling av klasse.

Klassifisering gjøres av godkjente klassifisører.

Krav til klassifisering:

Det er ingen krav til klassifisering for å delta på norske friidrettsstevner.
Det er krav til klassifisering for å delta på Norgesmesterskap og internasjonale mesterskap.

Hvilke utøvere kan klassifiseres?

Utøver må trene aktivt, samt være medlem i friidrettsklubb.
Utøver må ha en medisinsk diagnose som er godkjent innen det internasjonale klassifiseringssystemet.
Det er også et krav om minimums funksjonsnedsettelse for å kunne få en klasse.
Utøvere med flere diagnoser, for eksempel bevegelseshemming og utviklingshemming, blir klassifisert ut fra den diagnosen som er mest framtredende. Det er altså ikke mulig med klassifisering på tvers av diagnoser.

Framgangsmåte:

Ta kontakt med aktuell kontaktperson i Norges Friidrettsforbund, så tar vi en avklaring på hvilket nivå du behøver klassifisering for. Utøvers utvikling, potensiale og ambisjonsnivå styrer hvilket klassifiseringsnivå utøver plasseres på.

Utøvere som skal konkurrere internasjonalt må ha en internasjonal klassifisering.

Ulike klasseinndelinger:

Det er flere nivåer innenfor hver enkelt klasse:

 • Utøvere med synshemminger.
 • Utøvere med lettere utviklingshemminger.
 • Utøvere med Cerebral Parese eller tilsvarende.
 • Utøvere som er kortvokste.
 • Utøvere som har betydelige nedsatt styrke, asymmetri og/eller bevegelighet i bein.
 • Utøvere som er arm-amputerte eller tilsvarende.
 • Utøvere med nakke- eller ryggskade som sitter i rullestol.
 • Utøvere som er bein-amputerte eller tilsvarende.
 • Utøvere som løper med løpesykkel.
 • Utøvere med lettere utviklingshemminger.
 • Utøvere med nedsatt hørsel.

Link til klassifiserings-klasser og minimumskrav hos World Para Athletics.

Norges Idrettsforbund har utviklet en e-læringsmodul om klassifisering generelt. Les mer om modulen på NIF sin hjemmeside.

Les også mer og se filmen om klassifisering.